ΑΓΩΓΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΓΩΓΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ερμηνεία - Υποδείγματα

Επιμέλεια: Π. Μασούρος
Συγγραφείς: Α. Ανδριανέσης, Χ. Αποστολόπουλος, Μ. Βαρελά, Ι. Γεροντίδης, Ε. Καραμανάκου, Α. – Β. Μακρυνόρη, Μ. Ορφανίδου, Γ. Πανίτσας, Η. Σταματάκη
ISBN: 978-960-622-146-0
Εύδοξος: 68398738
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 784
Έκδοση: 2017
 

Περιγραφή Περιεχόμενα