ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Ενημέρωση με το Ν 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82/10.4.2012)
Συγγραφέας: Μ. Γεωργιάδου
ISBN: 978-960-562-000-4
Σελίδες: 730
Έκδοση: 2η, 2012
 

Περιγραφή Περιεχόμενα