ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Επιτομή

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Επιτομή

  • Γενικές αρχές
  • Ενοχικό
  • Εμπράγματο
  • Οικογενειακό
  • Κληρονομικό
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος
Πρόλογος: Α. Χιωτέλλης
ISBN: 978-960-562-137-7
Εύδοξος: 33094947
Σελίδες: 644
Έκδοση: 2013
 

Περιγραφή Περιεχόμενα