Β. Κατσαγώνη

, Δικηγόρος, Yποψ. ΔΝ, LL.M. in International Studies


Βιβλία

Διεύθυνση Σειράς: Χρ. Τσούκα
Συγγραφέας: Β. Κατσαγώνη
Σελίδες: 272
Έκδοση: 2017
Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου «Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι να παρουσιάσει, κατά τρόπο ευσύνοπτο, το κρίσιμο ζήτημα της εργασίας των αλλοδαπών, υπηκόων κρατών μελών της Ένωσης και της συνακόλουθης κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψής τους. Το καθεστώς των Ευρωπ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Αλλοδαπών, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ