Β. Σταυριανάκης

, Δικηγόρος, LLM, Διαπιστευμένος διαμεσολαβητήςΣεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Β. Σταυριανάκης, Δικηγόρος, LLM, Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Εισηγητής: Β. Σταυριανάκης, Δικηγόρος, LLM, Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 2 Απριλίου 2018
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως