Β. Τουντόπουλος

, Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος


Βιβλία

Το πρόβλημα των Domain Names
Συγγραφείς: Β. Τουντόπουλος, Β. Χατζόπουλος
Σελίδες: 256
Έκδοση: 2001
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια συνολική παρουσίαση της νομικής προβληματικής που συνδέεται με τις ονομασίες στο διαδίκτυο, ή αλλιώς τις ονομασίες πεδίου. Κατ΄ αρχήν διαπιστώνεται ότι ενώ το σύστημα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ανταποκρίνεται σε μια τεχνική ανάγκη του διαδικτύου, να δοθεί, δηλαδή, ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2017 11 Δεκεμβρίου
Εισηγητές: Σπ. Ανδρίτσος, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ , Σ. Κυρίτσης, Senior Manager, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Crowe SOL, Ι. Λιναρίτης, Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance), Α. Μίρκος , Δικηγόρος, ΔΝ, συνεργάτης Δικ. εταιρείας «Μπερνίτσας» , Π. Σταϊκούρας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος, A. Στάμου, Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών , Β. Τουντόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος , Γ. Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Έναρξη:
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Ημέρες:
Δευτέρα & Τετάρτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία