Β. Τουντόπουλος

, Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος


Βιβλία

Το πρόβλημα των Domain Names
Συγγραφείς: Β. Τουντόπουλος, Β. Χατζόπουλος
Σελίδες: 256
Έκδοση: 2001
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια συνολική παρουσίαση της νομικής προβληματικής που συνδέεται με τις ονομασίες στο διαδίκτυο, ή αλλιώς τις ονομασίες πεδίου. Κατ΄ αρχήν διαπιστώνεται ότι ενώ το σύστημα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων ανταποκρίνεται σε μια τεχνική ανάγκη του διαδικτύου, να δοθεί, δηλαδή, ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ