Β. Τσούμας


Βιβλία

Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη


Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book).

Η Επιθεώρηση Νομολογίας 2017 (Β΄ τόμος: Κ-Ω) αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Νομολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη

Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book).

Η «Επιθεώρηση Νομολογίας 2017» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Νομολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το παρόν έργο «Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ» αποτελεί μία εύληπτη και ταυτοχρόνως πλήρη ερμηνευτική προσέγγιση των ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές αναμορφώθηκαν ριζικά από τον Ν 4335/2015 και ισχύουν. Σε επιμέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου αναλύονται τό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη


Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book)

Η «Επιθεώρηση Νομολογίας 2016» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Νομολογία, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη


Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book)

Η «Επιθεώρηση Νομολογίας 2016» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Νομολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ενέχυρο - Υποθήκη - Διανομή -  Οριζόντια Ιδιοκτησία


Ερμηνεία - Υποδείγματα με σχόλια

Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας
Συγγραφείς: Μ. Γεωργιάδου, Β. Κόλιας, Β. Τσούμας
Σελίδες: 353
Έκδοση: 2017
Το έργο «Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου II» ολοκληρώνει την ύλη του δίτομου έργου που έχει ως στόχο να καλύψει τα ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των βασικότερων αγωγών εμπραγμάτου δικαίου. Ειδικότερα το προκείμενο εγχειρίδιο προσεγγίζει από θεωρητική και νομολογιακή σ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ερμηνεία – Νομολογία – Διαγράμματα ελέγχου ενεργειών


Μετά τους Ν 4335/2015 και 4411/2016

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Πρόλογος: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 184
Έκδοση: 2017
Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Προθεσμίες κατά τον νέο ΚΠολΔ» παραθέτει, σε αλφαβητική κατάταξη, τις προθεσμίες που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια του ΚΠολΔ, έχοντας λάβει υπόψιν τις θεμελιώδεις τροποποιήσεις των οικείων δικονομικών διατάξεων, τις οποίες επέφεραν οι νέοι νόμοι 4335/2015 και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη


Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book)

Κατηγορία: Εκδόσεις, Νομολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μετά τη θέση σε ισχύ των Ν 4242/2014 & 4335/2015

Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 432
Έκδοση: 2016
Το έργο «Το Δίκαιο των Εμπορικών Μισθώσεων» καλύπτει τις μεταβολές που έχει  εισαγάγει στο δίκαιο του ΠΔ 34/1995 ο Ν 4242/2014, καθώς και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4335/2015 στη δικονομική αντιμετώπιση των μισθωτικών διαφορών και περιλαμβάνει πολλές παραπομπές σε νεότερες δικαστικές απο­φάσε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

• Γενικό μέρος • Απόδειξη • Μικροδιαφορές • Λογοδοσία • Διανομή
• Ένδικα μέσα • Ένδικα βοηθήματα • Ειδικές διαδικασίες • Ασφαλιστικά μέτρα

 Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 1ος τόμος» αποτελούν το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία και ενημερωμένα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γενικές αρχές Ιθαγένεια • Προσωπικά δεδομένα • Ληξιαρχικές πράξεις • Συνεταιρισμοί • Περιβάλλον • Τύπος και Ραδιοτηλεόραση

Ενοχικό Εμπορικές μισθώσεις • Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα • ΑυτοκίνηταΝόμισμα - Συνάλλαγμα • Διεθνείς πωλήσεις κινητών • Προστασία καταναλωτή

Εμπράγματο Κτηματολόγιο • Οροφοκτησία • Παραμεθόριες περιοχές • Ενέχυρο • Υποθήκη

Οικογενειακό Γάμος • Σύμφωνο συμβίωσης • Υιοθεσία • Αναδοχή ανηλίκου • Ενδοοικογενειακή βία • Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή • Δικαιώματα παιδιού • Διατροφή

Κληρονομικό Διαθήκη • Κληροδοτήματα

Το επίτομο έργο «Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων» έχει ως στόχο να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στην ερμηνευτική προσέγγιση των ειδικών αστικών νόμων, ενός πεδίου του ιδιωτικού δικαίου του οποίου η εφαρμογή γεννά πλείστα νομικά ζητήματα. Με το πρακτικό και εύχρηστο αυτό εγχειρίδιο ο χρή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 190
Έκδοση: 2015
Κεντρική ιδέα για την εκπόνηση του έργου: «Η χρήση οδών & κοινόχρηστων χώρων» υπήρξε η συγκέντρωση σε ένα τόμο των θεμάτων που αφορούν την προσπέλαση σε κοινόχρηστη οδό των ιδιοκτητών των ακινήτων που στερούνται τέτοιας εξόδου, την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών συνιδιοκτητών που δεν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4242/2014, Σχόλια - Νομολογία
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 476
Έκδοση: 2014
Το παρόν έργο «Κώδικας εμπορικών μισθώσεων» αποτελεί ένα εύχρηστο, πρακτικό βοήθημα με την πιο εκτεταμένη και πλούσια πληροφόρηση στο θέμα των εμπορικών μισθώσεων. Πρόκειται για κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 34/2014, όπως ισχύει σήμερα μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4242/2014, στις διατάξεις του οποίου αφ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα
  • Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
  • Ιδιαίτερα δικαιώματα και προστασία κοινόχρηστων χώρων
  • Ιδιωτικοί χώροι κοινής χρήσεως
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Πρόλογος: Β. Τσούμας
Σελίδες: 416
Έκδοση: 2014
Το παρόν έργο «Κοινόχρηστοι χώροι. Στο Δημόσιο και το Ιδιωτικό Δίκαιο»» έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και το πλεονέκτημά του: εξαντλεί το θέμα του. Κατ΄αρχάς γίνεται μία βασική διάκριση μεταξύ κοινοχρήστων χώρων δημοσίου δικαίου και κοινοχρήστων χώρων ιδιωτικού δικαίου. Στην πρώτη ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άσκηση, αντίκρουση και άρση του δικαιώματος
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 174
Έκδοση: 2014
Μία μορφή εκδήλωσης του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος πληροφόρησης των πολιτών αποτελεί και το δικαίωμα που τους χορηγείται από την έννομη τάξη να ζητούν την επίδειξη εγγράφων από τους κατόχους τους, προκειμένου να αποδείξουν με τη χρησιμοποίησή τους άλλα δικαιώματά τους. Ενόψει των ανωτέ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Πολιτική Δικονομία, Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εθνικό Κτηματολόγιο - Κοινόχρηστα πράγματα - Δημόσια κτήματα - Εκκλησιαστικά ακίνητα - Προστασία υδάτων - Φορολογία ακινήτων
Συγγραφείς: Δ. Αργυρίου, Π. Βέλλας, Μ. Γεωργιάδου, Π. Δουβίτσας, Α. Καραντάνα
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Σελίδες: 412
Έκδοση: 2012
Στον έκτο τόμο του Δικαίου των Ακινήτων της σειράς Ειδικά Θέματα του Δικαίου περιλαμβάνονται έξι ενότητες που καλύπτουν πλήρως τα θέματα της διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, των κοινόχρηστων πραγμάτων, των δημόσιων και των εκκλησιαστικών κτημάτων, της προστασίας των υδάτων και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 984
Έκδοση: 2012
Το έργο αφορά:Α) Στις αστικές & εμπορικές μισθώσεις και στις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών. Θίγονται μεταξύ άλλων και τα θέματα της μισθωτικής σύμβασης (μισθωτηρίου), της διάρκειας μίσθωσης (παράταση - ανανέωση), του μισθώματος και αναπροσαρμογής του, της λύσης και της λήξης ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί ∙ Κατάτμηση ∙ Αγροτικός Κλήρος ∙ Κτηνοτροφικός Κλήρος ∙ Αναδασμός ∙ Παραμεθόριες περιοχές ∙ Αρχαιότητες
Συγγραφείς: Β. Τσούμας, Α. Δανηλάτου, Α. Γκατζηρούλης, Π. Δουβίτσας
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2011
Στον παρόντα πέμπτο τόμο της σειράς του Δικαίου των Ακινήτων περιλαμβάνονται μία εκτεταμένη μονογραφία του Β. Τσούμα που αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς της Χώρας, μετά την εισαγωγή των καινούριων ρυθμίσεων του Ν 4030/2011 και έξι συντομότερες, καλύπτουσες τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του αναδ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
όπως διαμορφώθηκε με τους Ν 4014/2011 και Ν 4030/2011
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Μ. Γεωργιάδου
Σελίδες: 1182
Έκδοση: 2011
Με τον παρόντα τόμο από τη σειρά Ειδικά Θέματα του Δικαίου υπό τον τίτλο «Πολεοδομία – Δόμηση» παρουσιάζεται μία ιδιαίτερα σημαντική ύλη από το Δίκαιο των Ακινήτων: η πολεοδομία και η δόμηση. Μετά το πλήθος των νομοθετικών εξελίξεων που παρατηρήθηκαν στο δίκαιο της δόμησης μέσα στο 2011, κυρίως με τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 288
Έκδοση: 2011
Στα πλαίσια της σειράς «Η δικηγορία στην πράξη», διευθυντής της οποίας είναι ο συγγραφέας, έχουν εκδοθεί το 2009 οι «Αδικοπραξίες» της Μ. Γεωργιάδου, το 2010 ο «Αδικαιολόγητος πλουτισμός» της Μ. Κατζέλα και το 2011 το παρόν έργο, το οποίο έχει ως αντικείμενο την κοινωνία δικαιώματος και το νομικό πλ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διατάξεις του Αστικού Κώδικα - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 190
Έκδοση: 2011
Το έργο «Εντολή & Διοίκηση Αλλοτρίων» ανήκει στη σειρά «Η Δικηγορία στην πράξη» και έχει σκοπό να επισημάνει τη νομολογιακή θέση για τα ζητήματα που αφορούν στην Εντολή (713 -729 ΑΚ) και στη Διοίκηση Αλλοτρίων (730-740 ΑΚ), ζητήματα που αντιμετωπίζονται συχνά στις δικαστικές αίθουσες.Η πλήρης ανάπτυ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ερμηνεία - Νομολογία
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Μ. Κατζέλα
Σελίδες: 286
Έκδοση: 2010
Το σύγγραμμα «Αδικαιολόγητος πλουτισμός» αναλύει όλα τα ζητήματα και όλες τις εκφάνσεις του θεσμού του αδικαιολόγητου πλουτισμού, ο οποίος απαντάται στο δεύτερο βιβλίο του Αστικού Κώδικα, όπου παρατίθενται οι διατάξεις του ενοχικού δικαίου. Ειδικότερα, ο θεσμός του αδικαιολόγητου πλουτισμού αναλύετα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Β. Τσούμας
Σελίδες: 214
Έκδοση: 2010
Το έργο επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση, και εξέταση θεμάτων που αφορούν -με πλούσιες αναφορές στη νομολογία- στην εργολαβική σύμβαση, όπως ρυθμίζονται από τα άρθρα 681 επ. ΑΚ.Ειδικότερα:Αναλύονται τα εννοιολογικά στοιχεία που προσδιορίζουν την εργολαβική σύμβαση, την καταβλητέα εργολαβική αμοιβή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 336
Έκδοση: 2009
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι ειδικές μισθωτικές συμβάσεις,¬ δηλαδή οι συμβάσεις για τις οποίες προβλέπουν ειδικοί αστικοί νόμοι, οι οποίοι εφαρμόζονται παράλληλα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. Τα είδη των ειδικών μισθωτικών συμβάσεων που αναλύονται είναι: Χρονομεριστική μίσθωση (time-s...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφείς: Κ. Βούλγαρη, Χρ. Σπυροπούλου
Σελίδες: 528
Έκδοση: 2009
Το παρόν έργο, το οποίο ανήκει στη σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί μία συλλογή εγκατεσπαρμένων σε διάφορα νομοθετήματα ρυθμίσεων που αφορούν αμέσως ή εμμέσως την ακίνητη ιδιοκτησία στη χώρα μας. Ο πρώτος τόμος του έργου περιλαμβάνει τα μεγάλα και γνωστότερα αντικείμενα του Εμπραγμάτου Δι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφείς: Κ. Βούλγαρη, Μ. Κατζέλα, Β. Οικονομοπούλου
Σελίδες: 488
Έκδοση: 2009
Το παρόν έργο, το οποίο ανήκει στη σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τρίτο τόμο του «Δικαίου των ακινήτων». Πρόκειται για τη συνέχεια της συγκέντρωσης σε μία συλλογή των εγκατεσπαρμένων σε διάφορα νομοθετήματα ρυθμίσεων που αφορούν αμέσως ή εμμέσως την ακίνητη ιδιοκτησία. Στον παρόντα ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 568
Έκδοση: 2009
Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τέταρτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η ανάπτυξη των οικείων ζητημάτων γίνεται κ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 61-77 ΑΚ και 104-106 ΕισΝΑΚ
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2009
Αντικείμενο της παρούσας έκδοσης είναι η ερμηνεία του γενικού μέρους του δικαίου των νομικών προσώπων, αφενός με την επεξεργασία των άρθρων 61 - 77 του ΑΚ  και 104 - 106 ΕσΝΑΚ και αφετέρου με την παράθεση πλούσιας νομολογίας των τελευταίων ετών. Ειδικότερα εξετάζονται θέματα σχετικά με την έννοια κα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Γενικές Αρχές, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η Αδικοπρακτική Ευθύνη Ιδιωτών και Δημοσίου
 
Ερμηνεία - Νομολογία
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Μ. Γεωργιάδου
Σελίδες: 616
Έκδοση: 2009
Η παρούσα έκδοση εγκαινιάζει τη νέα σειρά «H ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη των σχετικών αντικειμένων με τρόπο σύγχρονο και πρακτικό, μέσα από την παράθεση θεωρίας και νομολογίας, έτσι ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή του δικαίου. Καινοτομία αποτελεί η παρουσίαση ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2008
Η ερμηνεία και ο σχολιασμός των διατάξεων των άρθρων 574 επ. ΑΚ, που αποτελούν τη βάση του δικαίου των μισθώσεων, είναι το αντικείμενο του παρόντος έργου, το οποίο εξετάζει το δίκαιο των μη προστατευόμενων αστικών μισθώσεων, όπως έχει διαμορφωθεί προεχόντως από τη νομολογία των δικαστηρίων. Ειδικότε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφείς: Π. Βαφειάδου, Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 490
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο, που εντάσσεται στην μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τρίτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η ανάπτυξη των ο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 152
Έκδοση: 2008
Η παρούσα έκδοση έχει ως αντικείμενο τις συμβάσεις του αρραβώνα και της ποινικής ρήτρας (άρθρα 402-409 ΑΚ), οι οποίες έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθόσον απαντώνται συχνότατα στη συναλλακτική καθημερινότητα. Καλύπτει ένα κενό στη νομική βιβλιογραφία, δεδομένου ότι τα εν λόγω ζητήματα δεν έγινα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 256
Έκδοση: 2007
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο τη χρησικτησία και στηρίζεται στην επεξεργασία της νομολογίας των τελευταίων 25 ετών. Συγκεκριμένα, μετά την ιστορική εξέταση και τη δικαιολογητική βάση του θεσμού της χρησικτησίας, εξετάζονται η τακτική και έκτακτη χρησικτησία, η αναστολή, η διακοπή και η πρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφείς: Π. Βαφειάδου, Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 462+XVIII
Έκδοση: 2007
Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη νέα και μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον δεύτερο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η α...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Επιμέλεια: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 378
Έκδοση: 2006
Το παρόν έργο, το οποίο εγκαινιάζει τη νέα και μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά της Νομικής Βιβλιοθήκης «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον πρώτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που θα καλύπτει στο σύνολό τους τα θέματα του δικαίου μας, όπου εμφανίζεται η ανάγκη α...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 160
Έκδοση: 2006
Η παρούσα έκδοση καλύπτει, για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία, τα θέματα του δανείου και του χρησιδανείου, τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την καθημερινή συναλλακτική ζωή.Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση των θεσμών από τη σκοπιά της δικηγορικής καθημερινότητας, βασιζόμενη κυρίως στην ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 276
Έκδοση: 2006
Η παρούσα έκδοση για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία καλύπτει τα θέματα της εγγύησης και εγγυοδοσίας, τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον κόσμο των συναλλαγών. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση των θεσμών από τη σκοπιά της δικηγορικής καθημερινότητας, βασιζόμενη κυρίως στην επεξεργασία τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 268
Έκδοση: 2006
Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει σχετικά με το δίκαιο του αλληλόχρεου λογαριασμού.Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση του θεσμού από τη σκοπιά της νομικής καθημερινότητας.Προηγείται η θεωρητική ανάλυση της έννοιας και των ειδών του αλληλόχρεου λογαριασμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το δίκαιο του κατασκευαστή και του οικοπεδούχου
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 304
Έκδοση: 2006
Ένας πρακτικός οδηγός για όσους ενδιαφέρονται για το έργο της ανέγερσης πολυκατοικίας σε ξένο οικόπεδο με το σύστημα της αντιπαροχής. Εξετάζονται συνοπτικά όλα τα βήματα του κατασκευαστή και του νομικού του παραστάτη από τη στιγμή που θα συλληφθεί η ιδέα της οικοδόμησης μέχρι τη μεταβίβαση των οριζό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 90 υποδείγματα
Επιμέλεια: Β. Τσούμας
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου, Μ. Βουτσαρά
Έκδοση: 2005
Το CD-ROM ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 90 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα δικογράφων με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα. Περιλαμβάνει ενδεικτικά ακυρωτικές - αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και αγωγές για: Καταβολή δαπανών κοινοχρήστων, Οικοδόμηση πέραν τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οικοδομικοί - Αστικοί & Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.)
Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Σελίδες: 824
Έκδοση: 2005
Η παρούσα έκδοση καλύπτει όλα τα νομικά ζητήματα που θέτουν οι διάφορες κατηγορίες συνεταιρισμών. Στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ιδίως η έννοια, η σύσταση και το καταστατικό τους, η συνεταιριστική σχέση, το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο, η γενική συνέλε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Γενικές Αρχές, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Β. Τσούμας
Σελίδες: 1472
Έκδοση: 2004
Το παρόν έργο αποτελεί ένα νέο πρακτικό βοήθημα με την πιο εκτεταμένη και πλούσια πληροφόρηση στο θέμα των εμπορικών μισθώσεων.Αναλύονται, μέσα από τις θέσεις των δικαστηρίων, οι ρυθμίσεις του πδ 34/1995, με ειδικότερη αναφορά στο πεδίο εφαρμογής του, την έννοια και τις διακρίσεις της εμπορικής ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 90 υποδείγματα
Επιμέλεια: Β. Τσούμας
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου
Έκδοση: 2004
Το CD-ROM ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 90 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.Περιλαμβάνει ενδεικτικά αγωγές για απόδοση μισθίου, για καταβολή μισθωμάτων, για αποζημίωση εκμισθωτή - μισθωτή, για επανεγκατάσταση - προτίμηση, για...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">