Τόπoς συνεδριάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών για εκδίκαση υποθέσεων συναινετικών διαζυγίων

10 Ιαν 2018 3:15:25 μ.μ.
Ως τόπος συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τις ανάγκες εκδίκασης των υποθέσεων των συναινετικών διαζυγίων - που έχουν ήδη προσδιορισθεί προς εκδίκαση στην αίθουσα 202 του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 8.1.2018 έως και τις 15.10.2018 - ορίζεται η αίθουσα 3 του 2ου ορόφου του κτηρίου του Νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών, οδός Δέγλερη 4, στην Αθήνα. Πηγή: ΥΑ 86298/12 (ΦΕΚ Β΄ 6/5.1.2018)