Υποχρέωση επαναπροσδιορισμού αιτήσεων N 3869/2010 προκειμένου να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του αιτούντος-οφειλέτη

27 Ιουν 2018 5:29:56 μ.μ.
Με την παρ. 3 του άρθρου 58 του N 4549 - ΦΕΚ Α΄ 14/6/2018, προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του N 3869/2010, ως εξής: Η απαγόρευση της λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, δεν ισχύει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές την αίτηση του παρόντος άρθρου και έχει παραιτηθεί ισάριθμες φορές από αυτήν. Ως παραίτηση λογίζεται και η άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, χωρίς να έχει ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης. Με την παρ. 5 του άρθρου 68 του νόμου 4549 - ΦΕΚ Α΄ 14/6/2018 ορίζεται ότι το 7ο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του N 3869/2010, όπως προστίθεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 58, εφαρμόζεται και στις αιτήσεις, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων εφιστάται η προσοχή στους αιτούντες-οφειλέτες, των οποίων η συζήτηση της αίτησης του Ν 3869/2010 εκκρεμεί, να επιμεληθούν τον προσδιορισμό νέας συζήτησης εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης των αιτήσεών τους στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, προκειμένου να μην πάψει να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων και πλειστηριασμών εναντίον τους, για τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην συγκεκριμένη αίτησή τους και να διατηρηθεί η μη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους. Πηγή: Ανακοίνωση του Γραφείου Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 26/6/2018
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">