3 Υποτροφίες Διοικητικής Κατεύθυνσης

27 Σεπ 2016

Η Πολιτεία Δικαίου σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτική, προκηρύσσει την χορήγηση τριών (3) υποτροφιών παρακολούθησης νομικών μαθημάτων προετοιμασίας για τις Eισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Διοικητική Κατεύθυνση, που παρέχει η Νομική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτική (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 19η Οκτωβρίου 2016.

Η επιλογή των τριών (3) υποψηφίων που θα λάβουν τις τρεις (3) υποτροφίες θα γίνει μετά από αξιολόγηση συνέντευξης και κοινωνικών κριτηρίων με σχετική απόφαση των μελών του Δ.Σ. της Πολιτείας Δικαίου, μετά από εισήγηση 3μελούς επιτροπής που θα συγκροτηθεί από 3 μέλη του Δ.Σ.

- Στον πρώτο παρέχεται μία (1) υποτροφία για δωρεάν παρακολούθηση των νομικών μαθημάτων προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (διοικητική κατεύθυνση), που παρέχει η Νομική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτική, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
- Στον δεύτερο παρέχεται έκπτωση 40% στα δίδακτρα των μαθημάτων.
- Στον τρίτο κατά σειρά, παρέχεται έκπτωση 30% στα δίδακτρα των μαθημάτων.

Κριτήρια/ Πρϋποθέσεις:

Τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών και βαθμών αυτών), το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών και ο αριθμός τους, και την οικονομική κατάσταση αυτών.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών, δηλαδή να πληρούν ειδικότερα τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- να έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή να έχουν ή να είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή.
- να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 45ο της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του 2016.
- να έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρο 36, και δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.
β) να μην είναι μέλη ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας, οποιουδήποτε πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) να έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες κατά την κρίση του Δ.Σ.

Περιεχόμενο της αίτησης - Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη», οδός Μαυρομιχάλη αρ. 23 (Τ.Κ. 10680, Αθήνα), υπόψη κ. Γεωργίας Σιακανδάρη. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδρομή των προσόντων και την μη ύπαρξη κωλυμάτων
β) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου του πτυχίου, τυχόν μεταπτυχιακού και/ή διδακτορικού διπλώματος ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή ή του υποψήφιου διδάκτορα,
γ) επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών,
δ) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.

Για τυχόν ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Γεωργία Σιακανδάρη, στο τηλ.: 210 36 78 800 και μέσω e-mail: georgias@nb.org

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">