Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θεσπίζει σειρά υποτροφιών «Χάρης Καρατζάς»

7 Νοε 2019

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στη μνήμη του ιδρυτή της, Χάρη Καρατζά, θεσπίζει σειρά ομώνυμων υποτροφιών οι οποίες θα απευθύνονται σε οικονομικά ευάλωτους, νέους και αριστεύσαντες επιστήμονες και επαγγελματίες. Οι υποτροφίες προσφέρουν τη δωρεάν παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα χορηγήσει δύο (2) Υποτροφίες που θα καλύψουν τη φοίτηση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα DPO, διάρκειας 40 ωρών και αξίας 1.950 € η κάθε μία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
• Να είναι νέοι δικηγόροι μέχρι 5 έτη
• Να έχουν αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή με βαθμό «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»
• Θα ληφθεί υπόψη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ενώ για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη των δύο (2) υποτροφιών που πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι και τo Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου
• Βεβαίωση περάτωσης σπουδών από την οποία να προκύπτει αριθμητικά ο μέσος όρος της βαθμολογίας του πτυχίου
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
• Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών/η αιτούσα έχει ενεργό άσκηση του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα μέχρι 5 έτη
• Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους
• Συνοδευτική επιστολή  

Στην τελική φάση επιλογής, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της υποτροφίας και σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατάθεση δικαιολογητικών: κα Σοφία Γεωργοπούλου | Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα |

 Τ: 210 3678920 | E: edu@nb.org

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">