Save the Date 25 Ιουνίου 2019 – CREA Report on Dissemination Seminar

«Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης – αλγορίθμων στην επίλυση διενέξεων στο αστικό δίκαιο»

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

 

“Use of artificial intelligence – algorithms in dispute resolution in the field of civil law”

Tuesday 25th of June, 2019

NOMIKI BIBLIOTHIKI premises – facilities, 23 Mavromichali st, Athens

 

Ομιλητές / Speakers

 1. Βασίλης Βουτσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φιλοσοφία δικαίου, ΕΚΠΑ
  Vassilis Voutsakis, Associate Professor, Theory and Philosophy of Law, NKUA
 2. Νίκος Στυλιανίδης, Δ.Ν., Συντονιστής Έρευνας – Νομικός Σύμβουλος, Δημόσιο Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου
  Dr. Nikos Stylianidis, Research Coordinator - Legal Advisor, Public Law and Legal Theory
 3. Dr. Marco Giacalone, Research Fellow, VUB (Vrije Universiteit Brussel)
 4. Παναγιώτης Περάκης, Δικηγόρος, ειδικευμένος στην Τεχνική Νοημοσύνη, Προστασία Δεδομένων και Δίκαιο, σύμβουλος ΔΣΑ και εκπρόσωπος ΔΣΑ σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
  Panagiotis Perakis, Lawyer, expert in Artificial Intelligence, Data Protection and Law, Representative of the Athens Bar Association in relevant European Associations
 5. Ειρήνη Καλπάκα, Δικηγόρος – Ερευνήτρια, ειδικευμένη στο συγκριτικό Δίκαιο
  Eirini Kalpaka, Lawyer – Researcher, Expert in Comparative Law
 6. Ευαγγελία Νεζερίτη, Δ.Ν., Ερευνήτρια – Διδάσκουσα, ΕΚΠΑ, εξειδικευμένη στο Αστικό Δίκαιο
  Dr. Evag. Nezeriti, Teaching and Research Assistant, NKUA, Expert in Civil Law
 7. Παναγιώτης Μπλέτσας, Δικηγόρος, Μεταπτυχιακό στη Θεωρία του Δικαίου, ΕΚΠΑ
  Pan. Mpletsas, Lawyer – Researcher, LL.M in Legal Theory, NKUA

 

Πρόγραμμα/ Programme (Provisionary)

 

17.30– 18.00

Υποδοχή

Reception

 

Εγγραφή - καφές

Registration and Welcome Coffee

 

18.00– 18.15

Βασίλης Βουτσάκης

Vassilis Voutsakis

Εισαγωγή – Παρουσίαση του προγράμματος και της ερευνητικής ομάδας

Introduction - Presentation of the Research Team

 

18.15 – 18.45

Marco Giacalone

Presentation of the CREA project

Παρουσίαση του προγράμματος CREA

 

18.45 – 19.00

Νίκος Στυλιανίδης

Nikos Stylianidis

Η χρήση αλγορίθμων στην επίλυση διενέξεων – θεωρητικές υποθέσεις και μεθοδολογικά σχόλια

Use of algorithms in dispute resolution – Assumptions and Methodological comments 

19.00 – 19.15

Ειρήνη Καλπάκα

 

Mrs. Eirini Kalpaka

Διαθέσιμα δικαιώματα και υποχρεωτικοί κανόνες σε θέματα αστικού δικαίου (διαζύγιο – θέματα κληρονομίας)

Available rights and mandatory rules in civil law matters (divorce – inheritance)

19.15 – 19.30

Ευαγ. Νεζερίτη

Mrs. Evag. Nezeriti

Περιορισμοί και αποτελεσματική χρήση αλγορίθμων σε θέματα αστικού δικαίου

Eventual restrictions and effective use of algorithms in civil law matters

19.30 – 19.45

Παναγ. Μπλέτσας

Pan. Mpletsas

Πρακτικός λόγος και λήψη αποφάσεων μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων

Practical Reason and Decision - making through computerized methods

19.45 – 20.00

Παναγ. Περάκης

Pan. Perrakis

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο δικαϊκό σύστημα:  πρόσφατες εξελίξεις

Use of Artificial Intelligence in the judicial system: recent developments

20.00 – 20.30

Συμπεράσματα-Συζήτηση

Conclusions -Discussion

 

20.30 – 21.00

Light Buffet

Light Buffet

 

 1. There will be simultaneous interpreting in English or Greek
 2. The event will be transmitted via live stream

Enclosures:

 1. Copy of the programme
 2. Copy of the list of participants with their signatures

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με τον κο Παναγιώτη Μπλέτσα, Δικηγόρο,

Τ 6984755641

Νέα – Ανακοινώσεις
11 Ιουν 2019

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων για το Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η έναρξη των σπουδών θα γίνει το Φθινόπωρο του 2019 και η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 2 έτη.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την τελική ημερομηνία υποβολής, την 31η Ιουλίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.unic.ac.cy/el/law-of-the-economy-and-of-the-enterprises-llm-2-years-joint-degree-with-the-hellenic-open-university-distance-learning/ ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο doe@unic.ac.cy ή doe@eap.gr ή τηλεφωνικά στα: 0035722841974 και 00302610367315.

 

Νέα – Ανακοινώσεις
7 Ιουν 2019

Save the Date 11 Ιουνίου 2019 – Βιβλιοπαρουσίαση: Η Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο IANOS παρουσιάζουν το βιβλίο Η Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης της Γραμματικής (Έμμης) Παπάζογλου, από τη σειρά Δημοσίου Οικονομικού, Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου, υπό τη Διεύθυνση του καθ. Θεόδωρου Φορτσάκη, ο οποίος και θα το προλογίσει.

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 ώρα 20.30,
ΙΑΝΟΣ, Σταδίου 24

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

-Στέλλα-Σοφία Κυβέλου-Χιωτίνη αρχιτέκτων μηχ.-χωροτάκτης-αν. καθ. τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου-αν. πρόεδρος Τμήματος

-Πασχάλης Πούλος αντιστράτηγος ε.α.-φιλόλογος-πτυχιούχος Νομικής-πρ. δημ. σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αντικείμενο του βιβλίου «Η πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ ως παράγοντας περιφερειακής και κοινωνικής ανάπτυξης - Η περίπτωση του Δήμου Ξάνθης» είναι η μελέτη της οργάνωσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Δήμων, με την ανάδειξη γεγονότων, μεταβολών και προβληματισμών πάνω σε πολιτιστικά ζητήματα με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, χωροταξικές και περιφερειακές διαστάσεις.

Ειδικότερα, το βιβλίο μελετά την πολιτιστική πολιτική των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τον ρόλο της στην κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη, όπως αυτή αναδύεται σε ένα Δήμο της Βόρειας Ελλάδας, στη Θράκη, τον Δήμο Ξάνθης. Πρόκειται για μια περιοχή με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά όπου οι λαϊκές πολιτισμικές εκφράσεις όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ζωής των κατοίκων.  Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και περιφερειακών διαστάσεων των πολιτιστικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, προσεγγίζεται διεξοδικά η εξέταση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της αστικής αναζωογόνησης, η ευρωπαϊκή εμπειρία, η έρευνα της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Ξάνθης και η διερεύνηση χρήσιμων εργαλείων δράσης.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:

Η Γραμματική Παπάζογλου είναι Προϊσταμένη Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων. Κατάγεται από τη Θράκη όπου ξεκίνησε να εργάζεται ως υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε αυτοδιοικητικούς φορείς. Έχει μετεκπαιδευθεί στη Γαλλία, ενώ από το 2005 έως το 2009 εργάσθηκε στην ΚΕΔΕ. Τα βασικά πεδία του ερευνητικού της έργου είναι η πολιτιστική διαχείριση, η πολιτιστική διπλωματία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι διεθνείς σχέσεις και οι πολιτικές επιστήμες. Είναι διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης ως Διευθύντρια Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων. Συμμετέχει από το 1998 σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως πρόγραμμα αδελφοποιημένων πόλεων Europe for Citizens, Culture (2007-2013), Creative Europe (2014-2020). Συμμετέχει επίσης σε διεθνή συνέδρια των Υπουργείων Πολιτισμού, Εξωτερικών και Εσωτερικών σε συνεργασία με τοπικές ενώσεις δήμων και περιφερειών.


Είσοδος Ελεύθερη


Νέα – Ανακοινώσεις
5 Ιουν 2019

Save the Date 17 - 18 June - Annual International Conference of DRI INTERNATIONAL

This year’s Annual International Conference of DRI INTERNATIONAL on «Hot Topics in International Dispute Resolution» is taking place in Paris, France, on 17 - 18 June 2019.

Attached please find the Program of the Conference touching extremely interesting topics and the Registration Form.

DRI – Dispute Resolution International is DRI’s international arm. DRI is an international professional legal organization dedicated to enhancing the defense of corporate – business interests, which was established in the U.S. in 1960 and through the years it became worldwide known.

DRI is today the largest United States based legal association for lawyers who represent business interests in dispute resolution. DRI International provides a great platform to meet, discuss, share ideas and network with fellow litigators and litigation-focused in-house counsel from around world.

For more information please visit: dri.org.

Dimitris Emvalomenos (d.emvalomenos@bahagram.com), managing partner of our Law Firm, is the Country Chair – Greece of DRI International and he would be happy to give his reference required to any colleague practicing a relevant field and being interested in becoming a DRI Member, as well as any further clarification on DRI and this year’s conference in Paris.

 Program of the Conference

Νέα – Ανακοινώσεις
5 Ιουν 2019

Save the Date 12 Ιουνίου – Επιστημονική Εκδήλωση από την ΕΔΕΚΑ

Η ΕΔΕΚΑ
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ)
σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών
και το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας
διοργανώνουν

Επιστημονική Εκδήλωση

«ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Ν 4611/2019)»

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019  | ώρα 17:00

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς»

Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Εισηγητές:

• «Από τον Ν 3198/55 στον Ν  4611/19: Το πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαίου της καταγγελίας. Η έννοια του βασίμου λόγου. Ερωτήματα  ως προς την εφαρμογή του νέου νομοθετικού καθεστώτος»

Κώστας Παπαδημητρίου,  Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Λεβέντης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• «Η ευθύνη του εργαζομένου σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 652 ΑΚ»

Δημήτρης Ζερδελής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης

• «Οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις του Ν 4611/2019»

Δημήτρης Μπούρλος, Δικηγόρος


Είσοδος ελεύθερη

 

                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΔΑΣ


Πληροφορίες: Ελισάβετ Κουλάνη Τ 210 3678858, Ε:koulani.elisavet@nb.org

Χορηγός Φιλοξενίας και Επικοινωνίας: NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ

Νέα – Ανακοινώσεις
3 Ιουν 2019

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δίπλα στο Άσυλο του Παιδιού

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δίπλα στο Άσυλο του Παιδιού

 

1919. Μια ομάδα εύπορων και κοινωνικά επιφανών γυναικών της Θεσσαλονίκης με προεξάρχουσα την Έλλη Αδοσίδου, αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο όραμα πραγματικότητα: να ιδρύσει ένα Σωματείο. Σκοπός του: «η σωματική και πνευματική προστασία και περίθαλψις και καθόλου ανατροφή των παιδιών των ενταύθα απόρων εργαζομένων γυναικών , ως επίσης και η περίθαλψις των επιτόκων εργαζομένων γυναικών και των γυναικών των απόρων στρατιωτών» καθώς και των «ορφανών πολέμου».

Στις 31 Μαΐου, ιδρύεται και επίσημα το «Άσυλο του Παιδιού».

2019. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, το «Άσυλο του Παιδιού» διοργανώνει μια σειρά από δράσεις:

Μία από αυτές είναι η παρουσίαση του επετειακού του λευκώματος με τίτλο:

«Άσυλο Παιδιού, 1919 – 2019, εκατό χρόνια προσφοράς».

Άλλη μία δράση ήταν η Διημερίδα για την επέτειο 100 χρόνων από τη σύστασή του που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 10 και 11 Μαΐου 2019. Την εκδήλωση αυτή, χορήγησε με χαρά και συγκίνηση, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προσφέροντας το υλικό της Διημερίδας.

Επιπλέον, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προχώρησε σε μια δωρεά βιβλίων της παιδικής νομικής βιβλιοθήκης που θα εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη του Ασύλου συνεισφέροντας έτσι στην καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών του Ασύλου.

 

Νέα – Ανακοινώσεις
31 Μαΐ 2019

Save the Date 13 Ιουνίου – Εκδήλωση από το ΣΕΕ & την ΕΕΦΔκαιΔΜ: «Ζητήματα του νέου δικαίου των Μετασχηματισμών Ν4601/2019»

Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

Ελληνική Εταιρία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών

Ζητήματα του νέου δικαίου των Μετασχηματισμών Ν4601/2019

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 | ώρα 16.00

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Μνήμη του Λεωνίδα Γεωργόπουλου

Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: Ελισάβετ Κουλάνη Τ 210 3678858, Ε:koulani.elisavet@nb.org

Χορηγός Φιλοξενίας και Επικοινωνίας: NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ


Νέα – Ανακοινώσεις
29 Μαΐ 2019

Save the Date 5 Ιουνίου – Εκδήλωση από την ΕΜΕΟΔ «Δεσπόζουσα θέση, δίκαιο ανταγωνισμού και ρύθμιση διαδικτυακών πλατφορμών»

H Εταιρεία Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ)
διοργανώνει Εκδήλωση με θέμα:

Δεσπόζουσα θέση, δίκαιο ανταγωνισμού και ρύθμιση διαδικτυακών πλατφορμών

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 | ώρα 19.30
Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Ομιλητής:

Νίκος Οικονομίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Stern School of Business

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: Ελισάβετ Κουλάνη Τ 210 3678858, Ε:koulani.elisavet@nb.org

Χορηγός Φιλοξενίας και Επικοινωνίας: NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ


Νέα – Ανακοινώσεις
28 Μαΐ 2019

Save the Date 30 May - Law and Management of Family Firms

Η Εταιρεία Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικάιου (ΕΜΕΟΔ) διοργανώνει Εκδήλωση με θέμα:

Law and Management of Family Firms

An Introduction

Πέμπτη 30 Μαΐου  2019, ώρα 18.30

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς», Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Ομιλητής:

Prof. Dr Dr h.c. Holger Fleischer
Διευθυντής του Ινστιτούτου Max-Planck για το αλλοδαπό και διεθνές ιδιωτικό δίκαιο (Αμβούργο)

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

Ελισάβετ Κουλάνη- T 210 3678858, koulani.elisavet@nb.org , nb.org


Νέα – Ανακοινώσεις
23 Μαΐ 2019
Σελίδα:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 153
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">