Νέα προθεσμία “early bird” για το Online Summer School του 2020

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (http://anti-corruption.law.auth.gr/) διοργανώνει διαδικτυακό (online) θερινό σχολείο με θέμα “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.
Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 6-11 Ιουλίου 2020. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κ.λπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν, αφορούν μεταξύ άλλων την πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης θα εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, της διαφθοράς κ.λπ. Τα μαθήματα θα διδάσκονται μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης διδασκόντων και διδασκομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: https://law.auth.gr/en/anti-corruption/summer-school-2020
 
Μην χάσετε την ευκαιρία και δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2020.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

 

Νέα – Ανακοινώσεις
4 Ιουν 2020

ΣΥΝήΓΟΡΟΣ | τ138/2020 Editorial: Ο ορθός λόγος και η επιστήµη ξανά στο προσκήνιο

Μέχρι τώρα οι συνειρµοί της παγκοσµιοποίησης στο µυαλό των περισσοτέρων µας παρέπεµπαν στην οικονοµία. Σε καιρό πανδηµίας η παγκοσµιοποίηση ανέδειξε µια άλλη διάσταση της, την παγκοσµιοποίηση της συµπεριφοράς. Ο αγρότης που πιθανόν κατανάλωσε την µοιραία νυχτερίδα σε µια επαρχία της Κίνας, έπλεε τελικά στην ίδια βάρκα µε τον εκατοµµυριούχο φίλο του Donald Trump. Και οι δύο κατέληξαν από τον ίδιο ιό, παρά τα µέσα που είχε στη διάθεση του ο ευκατάστατος επιχειρηµατίας. Η συµπεριφορά του ενός επηρέασε ευθέως τη ζωή του άλλου.

Για την αποφυγή συγχύσεων, η ευθύνη για την πανδηµία του covid 19 δεν έχει µέχρι σήµερα αποδοθεί πουθενά. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι όλοι µας ως πολίτες του κόσµου θα είµαστε στο διηνεκές συνυπεύθυνοι µε την ατοµική µας συµπεριφορά να περιορίζουµε υπεύθυνα ή εξαπλώνουµε ανεύθυνα τη διασπορά αντίστοιχων κρίσεων.

Μία από τις κατακτήσεις της µετά κορονοϊού εποχής είναι η επαναφορά του παραδείγµατος της αυθεντίας. Μετά από πολλά χρόνια αµφισβήτησης του ορθού πολιτικού λόγου και της επιστήµης, η κοινωνική συµβίωση εξαρτήθηκε από τη συµµόρφωση στις κατευθυντήριες γραµµές ειδικών επιστηµόνων, ισχυρών κυβερνήσεων, υπεύθυνων ηγετών και ευαισθητοποιηµένων επιχειρήσεων και οργανισµών.

Η µελέτη της συµπεριφοράς των καταναλωτών του µέλλοντος, των φόβων, των τάσεων και των προσδοκιών τους αποκτά ιδιαίτερη αξία για τη χάραξη εταιρικής στρατηγικής. Σε µια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στην Κίνα µεταξύ υποψήφιων αγοραστών αυτοκινήτων, το 69% των ερωτώµενων θεώρησε πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα για την επιλογή αυτοκινήτου, την ύπαρξη κλιµατιστικού που διαθέτει φίλτρο αέρα για την κατακράτηση µικροβίων καθώς και τη χρήση ειδικών υλικών καµπίνας που δεν ευνοεί τα µικρόβια, µε άλλα χαρακτηριστικά όπως ασφάλεια (64%), ποιότητα (63%) και τιµή (51%) να έπονται.

Η προστασία της υγείας για το κράτος αποτελεί πλέον ύψιστη προτεραιότητα. Στην Κίνα κυκλοφόρησε ήδη µία υποχρεωτική εφαρµογή στα κινητά τηλέφωνα η οποία εντοπίζει τους πολίτες που βρίσκονται υπό καραντίνα. Στην Σιγκαπούρη µία παρόµοια πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η Γαλλία -µία χώρα µε ιδιαίτερο µεσογειακό ταπεραµέντο- αναπτύσσει υπό την επίβλεψη του κράτους νέα πρωτόκολλα κοινωνικών συµπεριφορών τα οποία επιβάλλουν τις κοινωνικές αποστάσεις.

Το ίδιο ψηλά στην ατζέντα είναι για τις επιχειρήσεις οτιδήποτε έχει κάνει µε την προστασία της υγείας των εργαζόµενων και των πελατών τους. Η λήψη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας θα αποτελεί για καιρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για όλες τις επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.

Δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες θα ωφελήσουν τους πελάτες τους και τις ίδιες εξοικονοµώντας άσκοπο χρόνο µετακινήσεων και έκθεσης σε πιθανό κίνδυνο, εάν συστηµατοποιήσουν τη χρήση της τηλεδιάσκεψης µε πελάτες, συναδέλφους και αντιδίκους.

Χωρίς ακραίες λογικές, η διά ζώσης επαφή θα πρέπει να υπάρχει όπου καθίσταται χρήσιµη ή αναγκαία.Το ίδιο και η τηλεργασία. Πολλά δικηγορικά γραφεία και εταιρίες πριν την κρίση έψαχναν ακίνητα να µισθώσουν ή αγοράσουν για την δηµιουργία νέων χώρων εργασίας. Είναι άγνωστο πόσα θα συνεχίσουν να το κάνουν. Πολλές πτυχές της νοµικής εργασίας προσφέρονται για εργασία από το σπίτι µε τα γραφεία της εταιρίας να περιορίζονται για συναντήσεις µε πελάτες και βασικές διοικητικές λειτουργίες. Και παρά το γεγονός ότι αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια στο εξωτερικό, το µοντέλο εταιριών όπως η keystonelaw.uk η οποία διαθέτει 300 partners που εργάζονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως αξίζει να µελετηθεί εκ νέου.

Κρίσιµο για το εάν η συνδυαστική ή αποκλειστική τηλεργασία µπορεί να καταστεί ενδιαφέρων τρόπος συνεργασίας και στην ελληνική δικηγορική εταιρία είναι η σαφήνεια των κανόνων ελέγχου του αποτελέσµατος της αποµακρυσµένης εργασίας. Εάν οι κοινές προσδοκίες εταιρίας και δικηγόρου συναντώνται στο αποτέλεσµα µιας τέτοιας συνεργασίας, τίθενται οι προϋποθέσεις για ραγδαίες αλλαγές. Είναι θέµα βούλησης και αλλαγής τρόπου σκέψης.

Η αλλαγή παραδείγµατος µε έµφαση στη συµµόρφωση των κατευθυντήριων γραµµών των ειδικών, πέραν από την κοινωνία και την οικονοµία, µπορεί να ωφελήσει τις επιχειρήσεις και σε µικροοικονοµικό επίπεδο. Αξιόπιστες εταιρίες παρέχουν αξιόπιστα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η εµπειρία και η εξειδίκευση, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες, ευνοεί περισσότερο από ποτέ τους επαγγελµατίες που διαθέτουν επιστηµοσύνη και επαγγελµατισµό. Εάν τα τελευταία συνδυαστούν µε συµπίεση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσα από οικονοµίες κλίµακος, ανοίγει ο δρόµος για ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στα µερίδια αγορών.

Παρόλα τα παραπάνω οφέλη, ίσως τελικά η µεγαλύτερη κληρονοµιά που αφήνει η αλλαγή παραδείγµατος είναι οι ενισχυµένες δόσεις της χαµένης -στον άκρατο ατοµισµό και καταναλωτισµό- συλλογικής συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Η κρίση επαναπροσδιόρισε την σχέση µε τον γείτονα, τον άρρωστο, τον γιατρό, τον οδηγό του ασθενοφόρου, τον αστυνοµικό, τον νοσηλευτή. Η φροντίδα και το νοιάξιµο για τον πλησίον ενδυναµώνουν την κοινωνική συνοχή και στρέφουν την ανθρώπινη προσοχή σε δράσεις που ωφελούν το κοινό καλό και το µέλλον της γης.

Αντώνης Καρατζάς, LLB, MBA
adonik@nb.org

Νέα – Ανακοινώσεις
27 Μαΐ 2020

ΕΥΔΟΞΟΣ - Ενημέρωση για φοιτητές

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας ενημερώνει ότι έχει ήδη φροντίσει για την αποστολή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων που δικαιούσθε βάσει του ΕΥΔΟΞΟΥ- της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων.

Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την παραλαβή των συγγραμμάτων σας στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει σχετικά.

Νέα – Ανακοινώσεις
25 Μαΐ 2020

Online Θερινό Σχολείο: “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.

Εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που προέκυψε με την πανδημία, και των περιορισμών στις μετακινήσεις, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (http://anti-corruption.law.auth.gr/), αποφάσισε ότι το θερινό σχολείο για το 2020 θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις ίδιες ημερομηνίες 6-11 Ιουλίου 2020 και σύμφωνα με το ίδιο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κ.λπ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν, αφορούν μεταξύ άλλων την πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Θα εξεταστούν επίσης, ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, της διαφθοράς κ.λπ.

Τα μαθήματα θα διδάσκονται μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης διδασκόντων και διδασκομένων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22 Ιουνίου 2020.

Εarly bird αιτήσεις συμμετοχής έως: 30 Μαΐου 2020.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: https://law.auth.gr/en/anti-corruption/summer-school-2020

Νέα – Ανακοινώσεις
20 Μαΐ 2020

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ χορηγός της ομάδας φοιτητών που προκρίθηκε στον τελικό γύρο Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συνεχίζοντας τη λαμπρή παράδοση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ομάδα φοιτητών αποτελούμενη από τους προπτυχιακούς φοιτητές Αθανάσιο Χρήστου, Ειρήνη-Αικατερίνη Βόσσικα, Ioanna Varra και Ειρήνη Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό γύρο του διαγωνισμού εικονικής δίκης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ELSA European Human Rights Moot Court Competition 2019-2020. Όπως όλες οι αντίστοιχες οργανώσεις σε αυτόν τον δύσκολο καιρό της πανδημίας, ο τελικός γύρος του διαγωνισμού θα γίνει σε ψηφιακό περιβάλλον στις 2-4 Ιουνίου 2020.

Την ομάδα προπονεί η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μυρτώ Σταυρίδη με τη βοήθεια του προπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου Βυθούλκα υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Γαβουνέλη. Η εξαιρετική της απόδοση στον προκριματικό περιφερειακό γύρο του διαγωνισμού, που έγινε στο Göttingen στις 21-23 Φεβρουαρίου 2020, της εξασφάλισε μια θέση στους 18 φιναλίστ του διαγωνισμού ενώ ο φοιτητής Αθανάσιος Χρήστου τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου αγορητή (best orator) του περιφερειακού γύρου.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη φοιτητική οργάνωση European Law Students Association (ELSA) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο τελικός γύρος γίνεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν νομικές σχολές από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Χορηγός της ομάδας για τους προκριματικούς περιφερειακούς γύρους ήταν η NOMIKI BIBLIOTHIKI.

 

Νέα – Ανακοινώσεις
13 Μαΐ 2020

Οριστική Ακύρωση 7ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) Βασίλης Γ. Τζέμος και η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων (ΔΣΙ) Μαρία Νάκα έχοντας συναίσθηση των έκτακτων συνθηκών και για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων, συμφώνησαν να ακυρωθεί οριστικά η διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου στα Ιωάννινα για το 2020.

Ακυρώνεται οριστικά η του στα Ιωάννινα με φυσική παρουσία που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για 15 και 16 Μαΐου 2020 και τον Μάρτιο είχε αναπρογραμματιστεί για αργότερα. *

Το 7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) θα διεξαχθεί όμως εντός του 2020 ηλεκτρονικά και χωρίς τη συνεργασία με Δικηγορικό Σύλλογο.

Μέχρι αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Συνεδρίου της Ένωσης Δημοσιολόγων που θα είναι προσβάσιμο δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων (ΔΣΙ) θα διοργανώσουν το 8ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) με φυσική παρουσία στα Ιωάννινα την άνοιξη του 2021, εφόσον βέβαια και τότε οι συνθήκες το επιτρέπουν.

* Οι Σύνεδροι μεριμνούν μόνοι τους για την ακύρωση των εισιτηρίων τους και των κρατήσεων διαμονής τους.

Νέα – Ανακοινώσεις
13 Μαΐ 2020

Τα Καταστήματα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ είναι ασφαλώς ανοιχτά!

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020…

Ανοίξαμε ασφαλώς τα καταστήματά μας

Εφαρμόζουμε αυστηρά τις οδηγίες
• Απολυμαίνουμε σχολαστικά & υπεύθυνα τον χώρο
• Παίρνουμε προφυλάξεις φορώντας μάσκες και γάντια
• Κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας ελέγχοντας τον αριθμό των ατόμων που εισέρχονται στο κατάστημα
• Διαθέτουμε αντισηπτικά για κοινή χρήση

Αποστέλλουμε ασφαλώς τις παραγγελίες σας

Για εσάς που προτιμάτε τις ηλεκτρονικές αγορές

• Οι εκδόσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ αποστέλλονται με ειδική μεμβράνη ασφαλείας
• Τα μηχανήματα συρρίκνωσης απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
• Οι υπάλληλοι αποθήκης εργάζονται με μάσκες και γάντια

Κι ακόμη,

Συνεχίζουμε ασφαλώς τη λειτουργία της εταιρίας

• Παρέχουμε εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με live stream και on demand Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Σεμινάρια και Φροντιστήρια
• Εφαρμόζουμε τηλεργασία σε όποια τμήματα αυτό είναι εφικτό
• Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και απόστασης με
* διαχωριστικό από πλεξιγκλάς στην υποδοχή,
* μάσκες όπου έχει κριθεί απαραίτητο,
* αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα στους εργαζομένους και
* το πλέον εξελιγμένο σύστημα εξαερισμού κτιρίων VRV, το οποίο εξασφαλίζει σε όλους τους χώρους ανεξαιρέτως, διαρκή ανανέωση του αέρα μέσω της συνεχούς εισόδου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον

#μένουμε_ασφαλείς - μένουμε κοντά σας από απόσταση & με όλα τα μέτρα προφύλαξης!

Νέα – Ανακοινώσεις
8 Μαΐ 2020

Eιδική ενημέρωση για δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης (Voucher 600)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 16604 -3224/27-04-2020, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ.286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια. Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, μπορούν μέχρι 8 Μαΐου 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Προς εξασφάλιση του δικαιώματος λήψης της σχετικής οικονομικής ενίσχυσης, και επειδή λόγω της κατάργησης του Προγράμματος δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας με κρατική απόφαση, είναι προφανώς σκόπιμο OΛΟΙ οι δικαιούχοι να εισέλθουν οι ίδιοι απευθείας στην πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr και να προβούν στις σχετικές ενέργειες που προβλέπει η οικεία ΚΥΑ.
Σε περίπτωση που λάβουν ενημέρωση από το Σύστημα ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης, θα πρέπει να προβούν στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ.
Σε περίπτωση που η αίτησή τους έχει ήδη υποβληθεί, το Σύστημα τους ενημερώνει σχετικά.

Νέα – Ανακοινώσεις
30 Απρ 2020

Τηλεκατάρτιση: Μύθοι, Αλήθειες & Αποφάσεις Ευθύνης

Μετά την αιφνίδια κατάργηση του προγράμματος Τηλεκατάρτισης των επιστημόνων και της σύγχυσης ρόλων και αρμοδιοτήτων που έχει δημιουργηθεί τόσο στους ωφελούμενους όσο και στο κοινό, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προς αποκατάσταση της αλήθειας διευκρινίζει τα παρακάτω και ανακοινώνει την από 24-4-2020 απόφαση που έλαβε το ΔΣ της εταιρίας:

- Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχει αδειοδοτηθεί για την εκπαιδευτική της δραστηριότητα και πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ, ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) -και όχι ΚΕΚ - (βάσει των διατάξεων του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222), με κωδικό 2100291 από το 2014) είναι δε από τους ελάχιστους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς με πιστοποίηση ISO 29990:2010 ήδη από το 2017. Λειτουργεί αποκλειστικά στην ελεύθερη αγορά και προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επικεντρωμένη στα νομικά και οικονομικά επαγγέλματα. Δεν εξαρτάται από το Δημόσιο, ουδέποτε δε στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε παρόμοιο πρόγραμμα ή έχει λάβει οποιαδήποτε επιχορήγηση οιουδήποτε ποσού μέσω προγράμματος κατάρτισης του ΥΕΚΑ ή του Δημοσίου με κονδύλια του ΕΣΠΑ.

- Παρότι στη σχετική πρόσκληση του ΥΕΚΑ ο ρόλος της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ως ΚΔΒΜ ονοματίζεται ως «Πάροχος Κατάρτισης», σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος ο «Πάροχος Κατάρτισης» περιορίζεται αποκλειστικά στην υποστήριξη και διαχείριση της διαδικασίας, συνεπώς ούτε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ούτε οι πλατφόρμες τηλεκατάρτισης είχαν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

- Με στόχο την προσφορά προστιθέμενης αξίας, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έλαβε την απόφαση να προσφέρει επιπλέον της επιδότησης των 600€, ένα συνδυασμό παροχών υψηλού νομικού ενδιαφέροντος (επίκαιρων σεμιναρίων, λογισμικού, πρόσβασης στη νέα ΤΝΠ Qualex) αξίας 1.000€ σε όποιους ωφελούμενους θα την επέλεγαν ως «Πάροχο Κατάρτισης».

- Μέχρι και την Τετάρτη 22-4-2020 στις 18:13, όταν ανακοινώθηκε η κατάργηση του προγράμματος, είχαν αποδοθεί από την ομάδα έργου μέσα από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 10.009 κωδικοί πρόσβασης σε αντίστοιχους ωφελούμενους αφήνοντας εκτός πρόσβασης 1.991 ακόμα ωφελούμενους, η καταχώριση των οποίων δεν κατέστη ποτέ δυνατή λόγω κατάργησης από το ΥΕΚΑ της σχετικής πρόσβασης στην ΕΡΓΑΝΗ.

- Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το εξαιρετικά επίπονο και με απρόβλεπτες δυσκολίες έργο της υποστήριξης και διαχείρισης του προγράμματος, η εταιρία με τη συναίνεση των εργαζομένων που κλήθηκαν να συνδράμουν, προέβη σε άρση της αναστολής της εργασίας τους, καθώς και την προσωρινή απασχόληση επιπλέον 40 εργαζομένων οι οποίοι, εντός και εκτός εταιρίας, μοιρασμένοι σε βάρδιες, εργάστηκαν σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και των αργιών του Πάσχα. Μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 εβδομάδων απάντησαν σε περισσότερες από 20.000 κλήσεις και emails και επικοινώνησαν με χιλιάδες συναδέλφους που είχαν στείλει ελλιπή ή λάθος δικαιολογητικά (σχεδόν το 1/3 του συνόλου).

-Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για την κατάργηση του προγράμματος Τηλεκατάρτισης η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ δεν αλλάζει την υπόσχεσή της. Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης στον νομικό κόσμο που την εμπιστεύθηκε, δεσμεύεται να διαθέσει όλα τα προνόμια που υποσχέθηκε σε όλους τους ωφελούμενους που την επέλεξαν για να υποβάλουν αίτηση ανεξαρτήτως διαδικασίας (τύπου Α ή Β) είτε πρόλαβαν να λάβουν κωδικούς πρόσβασης είτε όχι. Η διάθεση των προνομίων θα γίνει σειριακά, κατά σειρά ένταξης στο σύστημα και θα ξεκινήσει να αποδίδεται σταδιακά στους δικαιούχους από Δευτέρα 15-6-2020. Επ’ αυτού θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους 12.000 συναδέλφους και άλλους ωφελούμενους ανά την επικράτεια, για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και μας δείχνετε.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Eιδική ενημέρωση: Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 16604 -3224/27-04-2020, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ.286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια. Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, μπορούν μέχρι 8 Μαΐου 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Προς εξασφάλιση του δικαιώματος λήψης της σχετικής οικονομικής ενίσχυσης, και επειδή λόγω της κατάργησης του Προγράμματος δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας με κρατική απόφαση, είναι προφανώς σκόπιμο OΛΟΙ οι δικαιούχοι να εισέλθουν οι ίδιοι απευθείας στην πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr και να προβούν στις σχετικές ενέργειες που προβλέπει η οικεία ΚΥΑ.

Σε περίπτωση που λάβουν ενημέρωση από το Σύστημα ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης, θα πρέπει να προβούν στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ.

Σε περίπτωση που η αίτησή τους έχει ήδη υποβληθεί, το Σύστημα τους ενημερώνει σχετικά.

Νέα – Ανακοινώσεις
28 Απρ 2020

#Μένουμε σπίτι- Δεν μένουμε πίσω

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με αίσθημα αλληλεγγύης εξακολουθεί να είναι κοντά σας σε όλη την περίοδο της καραντίνας.
Θέλοντας να συμβάλει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σας για όσο χρονικό διάστημα #μένουμε σπίτι, αλλά και στην απρόσκοπτη ενημέρωση και εκπαίδευσή σας, σας προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε επιλεγμένα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και ψηφιακές εκδόσεις - ebooks, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org. Παράλληλα, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια, όλων των κλάδων του δικαίου  με έκπτωση 20% και όλες τις εκδόσεις με έκπτωση 10% και δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 20€.
Aποκτήστε άμεση πρόσβαση στο ebook, πληρώνοντας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Η προσφορά ισχύει έως 31/5/2020.

Μένουμε σπίτι – Δεν μένουμε πίσω.
Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε την ενημέρωση και την εκπαίδευση που χρειάζεστε για να βγούμε από αυτή τη δοκιμασία, πιο δυνατοί.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε όλοι μαζί και στο μέλλον.

Νέα – Ανακοινώσεις
24 Απρ 2020

Ανακοίνωση για το Training Voucher 600 € - 21 Απριλίου 2020

Training Voucher 600 €
Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους

Το Πρόγραμμα Training Voucher (600€) είναι ένα περίπλοκο έργο του οποίου η πρώτη φάση -υποβολή των αιτήσεων- πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της.

Μέχρι σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου 2020, έχουν ήδη διεκπεραιωθεί περισσότερες από 8.000 αιτήσεις και έχουν αποσταλεί οι αντίστοιχοι κωδικοί.

Η 80μελής ομάδα «Voucher» που έχει συσταθεί ad hoc εργάζεται σε βάρδιες επί όλο το 24ωρο -συμπεριλαμβανομένων των αργιών του Πάσχα- με στόχο να διεκπεραιώσει το 100% της απόδοσης κωδικών στους ωφελούμενους το αργότερο έως την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 οπότε και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των κωδικών σε όλους τους ωφελούμενους που υπέβαλαν ορθή και πλήρη αίτηση.

Για τις ελάχιστες αιτήσεις που ενδέχεται να έχουν κάποιες αστοχίες, θα υπάρχει χρόνος έως τη λήξη της προθεσμίας προκειμένου να διεκπεραιωθούν και αυτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με το ΥΕΚΑ λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Το πρώτο μέρος του ποσού (400€) που δικαιούνται οι ωφελούμενοι, σύμφωνα με το ΥΕΚΑ, θα καταβληθεί σε όλους τους ωφελούμενους από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2020.

Θα είμαστε δίπλα σας σας σε όλη τη διάρκεια της Τηλεκατάρτισης ώσπου να ολοκληρώσετε το Πρόγραμμα έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, με χαρά θα σας προσφέρουμε το πακέτο προνομίων που μόνο η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προσφέρει και περιλαμβάνει:

Επιπλέον προνόμια που προσφέρει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αξίας 1.000€

-Δωρεάν πρόσβαση 10 ωρών στην νέα ΤΝΠ Qualex (www.qualex.gr) η οποία περιλαμβάνει 850 εκδόσεις, 15 περιοδικά, Νομοθεσία, Νομολογία κ.ά.)

-Δωρεάν παρακολούθηση 5-7 επίκαιρων Σεμιναρίων (βλ. σχετική ανακοίνωση)

-Δωρεάν πρόσβαση 12 μηνών στο Alma Next, το πιο σύγχρονο λογισμικό οργάνωσης Δικηγορικού γραφείου, Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων κ.ά.

-Δωρεάν πρόσβαση 12 μηνών στην Ηλεκτρονική Τετράβιβλο της 4Κ Online κ.ά.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την εμπιστοσύνη σας.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Νέα – Ανακοινώσεις
21 Απρ 2020

Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους του Training Voucher 600 € - 17 Απριλίου 2020

Training Voucher 600 €
Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεών σας για το Training Voucher (600€). Λυπούμαστε που δεν είναι δυνατόν να απαντήσουμε σε κάθε έναν από εσάς προσωπικά.

Λαμβάνουμε χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις, e mails και προσωπικά μηνύματα ή σχόλιά σας στη σελίδα της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στο facebook. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να απαντήσουμε σε κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά αν και θα το θέλαμε. Επιπλέον, πολλές φορές, το μήνυμά σας παραμένει αναρτημένο παρότι εν τω μεταξύ έχετε ήδη λάβει κωδικούς πρόσβασης.

Κατανοούμε την ανησυχία σας και την ανάγκη για ενημέρωση γι’ αυτό σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα, μια ομάδα 80 εργαζομένων, εσωτερικών και εξωτερικών που έχει συσταθεί ad hoc για τη διαχείριση των αιτήσεων, εργάζονται ακατάπαυστα έχοντας ήδη διαθέσει χιλιάδες κωδικούς πρόσβασης ωφελούμενων ενεργοποιώντας και το σχετικό voucher.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην αποστολή των κωδικών η οποία οφείλεται κυρίως στον μεγάλο όγκο των αιτήσεων που έχουμε λάβει, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν με λάθος ή ελλιπή στοιχεία ακόμα και την υπερφόρτωση είτε του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ είτε των συστημάτων της ΓΓΠΣ.

Παρατηρήθηκαν επίσης κάποιες περιπτώσεις μη τήρησης της σειράς προτεραιότητας. Αυτό συμβαίνει διότι οι αιτήσεις κατανέμονται σε διαφορετικές ομάδες καταχωρητών προκειμένου να προχωρούν παράλληλα. Όλες οι ομάδες δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα και εξ αυτού του λόγου ίσως υπήρξαν κάποιες αστοχίες.

Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι η NΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα διαθέσει εντός των προθεσμιών που έχουν δοθεί από το ΥΕΚΑ τους κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι απελευθερώνουν και το σχετικό voucher σε όλους τους ωφελούμενους που έχουν υποβάλει ορθή και πλήρη αίτηση είτε επέλεξαν τη διαδικασία Α ή τη διαδικασία Β.

Σας παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας καθώς πολλές φορές τα e mails μας έρχονται εκεί.

Όλες οι αιτήσεις ελέγχονται διεξοδικά και μόνο εάν χρειάζεται, οι αιτούντες ενημερώνονται από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ προκειμένου να διορθώσουν, συμπληρώσουν ή να επαναλάβουν την αίτησή τους.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσουν την τηλεκατάρτισή τους έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την εμπιστοσύνη σας.

Καλή Ανάσταση,
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Νέα – Ανακοινώσεις
17 Απρ 2020
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">