Ηθική Βλάβη Εταιρίας

26 Οκτ 2020

Επιμέλεια: Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSc

Από τη φύση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (άρθρα 299,932 Α.Κ.)  προκύπτει  ότι  η  τελευταία  αφορά  φυσικά  πρόσωπα.  Δεν  αποκλείεται, όμως,  σύμφωνα  με  την  κρατούσα  νομολογιακά  άποψη,  να  είναι  δικαιούχοι χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εταιρίες) ή δημοσίου δικαίου, γιατί και αυτά είναι φορείς έννομων αγαθών. Ωστόσο, η ηθική βλάβη στις εταιρίες (νομικά πρόσωπα) δεν αναφέρεται,  όπως στα φυσικά πρόσωπα,  σε ενδιάθετο  συναίσθημα,  αναγόμενο  στον  εσωτερικό  κόσμο  και  κρινόμενο  με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, χωρίς αποδείξεις, αλλά σε μια συγκεκριμένη βλάβη, που έχει υλική υπόσταση και την οποία το αιτούμενο τη χρηματική   ικανοποίηση   νομικό   πρόσωπο   πρέπει   να   επικαλεστεί   και   να αποδείξει   (ΑΠ   488/1983,   ΝΟΒ   32,   268,   ΑΠ   133/1981,   ΝΟΒ   30,   304,   ΕΑ 5749/2009,   ΕλλΔ/νη  2010,   260,   ΕΘ  443/2009,   ΕπισκΕμπΔ  2009,   517,   ΕΑ 4556/2005,    ΕλλΔ/νη   48,    868,    ΕΑ   1735/1993,    ΕλλΔ/νη   35,   676,    Επατρ 256/1984,  ΝΟΒ  32,1567,  ΠΠΑ 5925/2003,  ΔΕΕ  2005,1078,  ΠΠΑ 9188/1995, ΕλλΔ/νη    1996,    161,    ΜΠΑ   426/2001,    Τράπεζα    Νομικών    Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», ΜΠΘ 4753/1995, Αρμ. ΜΘ',1028, Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές, σελ. 340,   Γεωργιάδης,   Ερμ.Α.Κ.   Γεωργιάδη/Σταθόπουλου,   άρθρο   932,   αρ.   13, Πατεράκης,  Χρηματική  Ικανοποίηση  λόγω  Ηθικής  Βλάβης,  σελ.   130  και  292 επ.). Ειδικότερα, προκειμένου να κριθεί εάν και κατά πόσο επήλθε, συνεπεία της αδικοπραξίας,   προσβολή   της   εμπορικής   πίστης   και   επαγγελματικής υπόληψης της εταιρίας , πρέπει  στο  δικόγραφο  της  αγωγής  να αναφέρεται  η  επιχειρηματική  και περιουσιακή  κατάσταση  της θιγόμενης εταιρίας  χωρίς την παρεμβολή  της επιλήψιμης συμπεριφοράς  και  μετά την εκδήλωση αυτής και να  προκύπτει   περιουσιακή διαφορά  ώστε  να  δικαιολογείται  η  αιτούμενη  χρηματική ικανοποίηση   λόγω   ηθικής   βλάβης   (ΑΠ   1346/2000,   ΔΕΕ   2001,   735,   ΜΠΑ 3276/2010, ΜΠΑ 152/2010, ΜΠΑ 4847/2009, αδημοσίευτες στο νομικό Τύπο).

 

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική-Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

 

 

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">