6ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

12 Απρ 2019

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

www.dimosiodikaio.gr

Ηλεκτρονικό Eπιστημονικό Περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» www.publiclawjournal.com

………………………………………………………………………………………………………………………………….

6ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Πάτρα, Παρασκευή 12  (9 - 20.30) και Σάββατο 13 (9 - 20.30) Απριλίου 2019

………………………………………………..

Ηλεκτρονικές εγγραφές Συνέδρων στο 6syn.eed@gmail.com

………………………………………..

Πρόσκληση Υποβολής Ανακοινώσεων-Μελετών και ηλεκτρονικής εγγραφής Συνέδρων

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) διοργανώνει το 6ο ετήσιο επιστημονικό Συνέδριό της με πρόσκληση υποβολής papers, στην Πάτρα, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών (ΔΣΠ).

Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, είναι ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν ως Σύνεδροι. Προσκαλούνται επίσης να παρακολουθήσουν το Συνέδριο όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το Δημόσιο Δίκαιο. Η συμμετοχή των ομιλητών (που πρέπει να είναι μέλη της Ένωσης) και των συνέδρων είναι δωρεάν. Οι ομιλητές  και οι σύνεδροι καλύπτουν μόνοι τους τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών (ΔΣΠ) θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα της Ένωσης (www.dimosiodikaio.gr) και στην σελίδα της Ένωσης στο facebook ενδεικτικές προτάσεις προς τους Συνέδρους για διαμονή σε ξενοδοχεία στην Πάτρα.

Στους Συνέδρους θα χορηγηθεί ηλεκτρονικά το Βιβλίο (E-book) με τα επιστημονικά άρθρα επί των ομιλιών του 5ου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο τον Μάιο του 2018.

Θεματικές του Συνεδρίου:

 • Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου
 • Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων
 • Σχέσεις Kράτους – Eκκλησίας
 • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
 • Κράτος δικαίου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
 • Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ)
 • Διοικητική Δικαιοσύνη
 • Μειώσεις μισθών και συντάξεων: Πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, διοικητική συμμόρφωση
 • ΑΣΕΠ, Σύνταγμα και Δίκαιο των Προσλήψεων
 • Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου των Ο.Τ.Α.
 •  Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)  στο Δημόσιο και στις τουριστικές επιχειρήσεις
 • Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος


Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Ανακοινώσεων-Μελετών αποκλειστικά στις άνω θεματικές:

Προσκαλούνται τα ταμειακώς εντάξει Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που επιθυμούν, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο και μια περίληψη της πρότασης ανακοίνωσής τους (έως 600 λέξεις) το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου 6syn.eed@gmail.com

Προτάσεις που δεν θα εμπίπτουν στις άνω θεματικές δεν θα εξετάζονται από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.

Η περίληψη παρακαλούμε να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: τίτλο του άρθρου, όνομα και ιδιότητα συγγραφέα, λέξεις-κλειδιά (μέχρι πέντε), τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η επιλογή των ανακοινώσεων και η γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019.

Τα τελικά άρθρα επί των  ανακοινώσεων που θα έχουν γίνει αποδεκτές (ως 7000 λέξεις) θα πρέπει να έχουν σταλεί στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου 6syn.eed@gmail.com το αργότερο μέχρι την  Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπερίληψη των ομιλητών στο πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι η προηγούμενη  αποστολή του τελικού άρθρου μέχρι την άνω ημερομηνία.

Όσοι αποστέλλουν προτάσεις ανακοίνωσης, βεβαιώνουν  ότι θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στο Συνέδριο.  Οι προφορικές ανακοινώσεις θα διαρκούν μέχρι 12 λεπτά.

Τα εγκριθέντα άρθρα επί των ανακοινώσεων του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν αποκλειστικά στο Εbook του Συνεδρίου και ορισμένα από αυτά και στο Επιστημονικό Περιοδικό της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, www.publiclawjournal.com».

Ρητά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η παρουσίαση των ανακοινώσεων και σε άλλο συνέδριο ή ημερίδα, πριν ή μετά το ετήσιο συνέδριο της  Ένωσης Δημοσιολόγων. Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η δημοσίευση των άρθρων επί των ομιλιών σε άλλο βιβλίο ή επιστημονικό περιοδικό ή ιστοσελίδα. Για την αναδημοσίευση (οπωσδήποτε μετά την δημοσίευση του βιβλίου πρακτικών του Συνεδρίου και στο Επιστημονικό Περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» με ρητή παραπομπή στο βιβλίο πρακτικών) απαιτείται ειδική άδεια του Προέδρου της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

Για την μορφή των άρθρων επί των ομιλιών ισχύουν οι γενικές οδηγίες για τα άρθρα που αποστέλλονται προς δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (βλ. www.publiclawjournal.com).

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα την Παρασκευή 12 (9-20.30) και το Σάββατο 13 (9-20.30) Απριλίου 2019.

Εγγραφές Συνέδρων γίνονται ηλεκτρονικά στο 6syn.eed@gmail.com

Το επόμενο διάστημα θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την διαμονή των Συνέδρων.

Η συμμετοχή των Συνέδρων και των Ομιλητών είναι δωρεάν. Έξοδα διαμονής και λοιπά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε συμμετέχοντα.

……………………………………………………………………………..

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Η ιστοσελίδα της είναι η εξής: www.dimosiodikaio.gr. Διαθέτει σελίδα στο facebook και το twitter. Είναι η επιστημονική ένωση στην οποία συμμετέχουν Συνταγματολόγοι,  Διοικητικολόγοι, Ευρωπαϊκολόγοι και Διοικητικοί Επιστήμονες και αναπτύσσεται πολυτασικός δημόσιος διάλογος για την προαγωγή του Δημοσίου Δικαίου. Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων αριθμεί περίπου 450 μέλη και είναι πάντα ανοικτή σε νέα μέλη. Προσκαλεί να γίνουν μέλη της (με ηλεκτρονική αίτηση στο www.info@dimosiodikaio.gr ή στο περιθώριο των εκδηλώσεων/σεμιναρίων του ΔΣΑ, του ΔΣΘ ή του ετήσιου Συνεδρίου και με ετήσια συνδρομή για το έτος 2019, 20 Ευρώ, που καταβάλλεται από τα μέλη στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΔ στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR64 01715580 006558126147166, BIC PIRBGRAA) Διοικητικούς Δικαστές, Καθηγητές Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Μέλη και Ειδικούς Επιστήμονες Ανεξαρτήτων Αρχών, Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και  Δικηγόρους, Ασκούμενους Δικηγόρους, Νομικούς, Διοικητικούς Επιστήμονες, Πολιτικούς Επιστήμονες με μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο (Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητική Επιστήμη).

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει τακτικά (Τετάρτες) επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε συνεργασία με τον ΔΣΑ και ένα ετήσιο συνέδριο με πρόσκληση υποβολής papers (Απρίλιο-Μάϊο, κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη, το 2018 διεξήχθη στον Βόλο και το 2019 θα διεξαχθεί στην Πάτρα) που στόχος του είναι η παρουσίαση του πρωτότυπου έργου των ελλήνων δημοσιολόγων και η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων.  Επίσης η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει κάθε εξάμηνο μία επιστημονική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον ΔΣΘ (η επόμενη επιστημονική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί μέσα Μαρτίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τραπέζης Πειραιώς) καθώς και επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου. 

…………………………………………………………………..

Κυκλοφορεί το τελευταίο διπλό (2 και 3/2018) τεύχος του ηλεκτρονικού, ελεύθερα προσβάσιμου, Επιστημονικού Περιοδικού Δημόσιο Δίκαιο (www.publiclawjournal.com) με 10 πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, επίκαιρη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βιβλιοπαρουσιάσεις. Εντός του Ιανουαρίου θα δημοσιευτεί και το 4ο τεύχος του έτους 2018.

Προσκαλούνται σταθερά τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στο info@dimosiodikaio.gr) πρωτότυπες και αδημοσίευτες  επιστημονικές μελέτες (ως 8000 λέξεις) και βιβλιοπαρουσιάσεις (ως 1500 λέξεις) προς δημοσίευση στο ηλεκτρονικό free access επιστημονικό περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» (www.publiclawjournal.com).

………………………………………………………………………………………………….

 Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) και της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Συνεδρίου στην Πάτρα

Διευθυντής Επιστημονικού Περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com)

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">