ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ, 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δίκαιου με θέμα: Οι Αναμορφώσεις του Εταιρικού Δίκαιου 2018-2019

19 Οκτ 2018

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων επελέγη ως θέμα του 28ου Πανελληνίου  Συνεδρίου  Εμπορικού Δικαίου, «ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2018-2019» και ορίστηκε χρόνος διεξαγωγής του η 19η, 20η και 21η Οκτωβρίου 2018.

Ειδικότερα οι επί μέρους θεματικές ενότητες, τα θέματα των εισηγήσεων και οι Εισηγητές έχουν ως ακολούθως ...διαβάστε περισσότερα εδώ