Δημόσιο Δίκαιο

Αύξουσα Ταξινόμηση
 1. Εισηγητής:  Κ. Καλονόμος, Δικηγόρος, LL.M. Heidelberg
  Διάρκεια: 8 ώρες
  Ημερ/νία: Τρίτη 6 Απριλίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 6 & Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 (17:00 - 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 2. Εισηγητής:  Γ. Παιδακάκης, Επικεφαλής μονάδας Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
  Διάρκεια: 12 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 5 Απριλίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 5, 7, 9 Απριλίου 2021 (17:00 - 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
 3.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  X. Τσεβάς, Ειδικός Συνεργάτης για θέματα ασύλου ICMC/UNHCR, Δικηγόρος
  Κ. Φαρμακίδης-Μάρκου, Δικηγόρος, ΜΔΕ
  Διάρκεια: 8 ώρες
  Ημερ/νία: Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 30 Μαρτίου & Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 (17:00 – 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
 4.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Ε. Ελευθεριάδου, Δικηγόρος, Εταίρος Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρία
  Κ. Α. Τσακίρης, Δικηγόρος, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρία
  Διάρκεια: 4 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 (16:00 – 20:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 5.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Θ. Μίντζας, Δικηγόρος, ΜΔΕ, LL.M., Senior Associate στην Δικ. Εταιρία PotamitisVekris
  Μ. Κοιλάτου, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Senior Associate στην Δικ. Εταιρία PotamitisVekris
  Διάρκεια: 4 ώρες
  Ημερ/νία: Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 (16:00 – 20:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 6.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Σ. Κυβέλος, Δικηγόρος, Δ.Ν
  Δ. Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Υπ. ΔΝ
  Διάρκεια: 8 ώρες
  Ημερ/νία: Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή 5 & Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 (16:00 - 20:00 & 10:00 - 14:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 7. Εισηγητής:  Α. Παπαπετρόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν.
  Διάρκεια: 8 ώρες
  Ημερ/νία: Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 (16:00 – 20:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
 8.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Κ. Καλονόμος, Δικηγόρος, LL.M. Heidelberg
  Μ. Σειραδάκης, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), π. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, LL.M, Μ.Δ.Ε.
  Α. Φρατζέσκος, π. Διευθυντής ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλος σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
  Β. Κούρου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών υπηρεσιών της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓ Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

  Π. Χριστοδουλόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΓΓ Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
  Συντονιστής προγράμματος: 
  Α. Φρατζέσκος, π. Διευθυντής ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλος σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
  Διάρκεια: 40 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 15, 17, 22, 24 Φεβρουαρίου, 1, 3, 8, 10, 17, 22, 24 Μαρτίου 2021 ( Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 16:00 – 20:00 & 17:00 – 19:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">