Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

Κωδικός Προϊόντος : 15917

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Βίντεο (On Demand)
Εισηγητές: Χαρά Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κ. Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Χ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια: 24 ώρες
Ημ/νία Διεξαγωγής: Μαρτίου 2017
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το δίκαιο της ιατρικής ευθύνης είναι ένα αντικείμενο με μεγάλο εύρος προβληματισμού και αυξανόμενη πρακτική σημασία. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της ιατρικής ευθύνης, όπως έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από τη νομολογία των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων. Στο σεμινάριο θα γίνει ανασκόπηση των κεντρικών αξόνων του προβληματισμού της ιατρικής ευθύνης, αλλά και ειδικότερων ζητημάτων που εμφανίζουν πρακτικό ενδιαφέρον, ιδιαιτερότητες ή δυσχέρειες, όπως επίσης, θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις, έτσι ώστε ο κάθε συμμετέχων να αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα του αντικειμένου. Σημαντική διάσταση και μέρος του προγράμματος αποτελεί η ξεχωριστή ενότητα που θα εξετάσει την συμβολή της ιατροδικαστικής στη διερεύνηση περιστατικών ιατρικής αμέλειας.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους δικηγόρους της πράξης οι οποίοι αφενός χειρίζονται ήδη στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας υποθέσεις ιατρικής ευθύνης και θα ήθελαν να εμβαθύνουν στις ειδικότερες πτυχές του αντικειμένου αυτού, αφετέρου σε όσους επιθυμούν να χειριστούν στο μέλλον ανάλογες υποθέσεις και θα ήθελαν να αποκτήσουν το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο γι’ αυτό. Το σεμινάριο απευθύνεται ομοίως σε δικαστές, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές, καθώς και σε κάθε ερευνητή που τον απασχολεί η διάπλαση της ιατρικής ευθύνης και οι νομικές διαστάσεις της.

Μέρος Α΄ - Αστική Ιατρική Ευθύνη
Εισηγήτρια: Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ενότητα 1η:
→Εισαγωγή στην επαγγελματική ευθύνη.→Έννοια του “ιατρικού σφάλματος” και συστηματική ένταξή του στο δίκαιο της αστικής ευθύνης.→Το ιατρικό σφάλμα ως νόμιμος λόγος ευθύνης του γιατρού.→Κριτήρια εξειδίκευσης και Τυπολογία του ιατρικού σφάλματος με αναφορά στη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων: Ειδικές περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων.

Ενότητα 2η:
→Εισαγωγή στην επαγγελματική ευθύνη.→Η ιατρική ευθύνη για σφάλμα ως ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν 2251/1994. →Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς: Έννοια, νομική θεμελίωση, δικαιούχοι, ικανότητα. Αδυναμία προς συναίνεση και άρνηση συναίνεσης.

Ενότητα 3η:
→Η ενημέρωση του ασθενούς.→Οι αστικές συνέπειες της έλλειψης της συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενούς.→Αστική ευθύνη ιδιωτικού θεραπευτηρίου και ομάδας γιατρών.→Αστική ευθύνη για ιατρικά σφάλματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο

Μέρος Β΄ - Ιατρική Ευθύνη & Ποινικό Δίκαιο
Εισηγητής: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ενότητα 1η:
→Βασικοί κανόνες ιατρικής δεοντολογίας (Υποχρέωση παροχής βοήθειας στον ασθενή - Καθήκον διαφωτίσεως και ανάγκη συναινέσεως του ασθενούς - Ιατρικό απόρρητο)

Ενότητα 2η:
→Η ιατρική αμέλεια στην πράξη (Ποινική σημασία της θεραπευτικής επέμβασης - Συγκλίνουσα αμέλεια περισσότερων ιατρών - Η αντιμετώπιση των κατ’ ιδίαν περιπτώσεων ιατρικής αμέλειας από τη νομολογία - Ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών)

Ενότητα 3η:
→Ειδικά ζητήματα ιατρικής δεοντολογίας (Κλινικές έρευνες - Τεχνητή διακοπή της κύησης - Ευθανασία - Μεταμοσχεύσεις - Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή - Προστασία γενετικής ταυτότητας)

Μέρος Γ΄ - Η αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω ιατρικών σφαλμάτων
Εισηγητής: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος


→Συνταγματική θεμελίωση →Νομοθετική ρύθμιση: Οι προϋποθέσεις του νόμου →Οι συνέπειες →Ο καταλογισμός εις βάρος του ευθυνόμενου ιατρού

Μέρος Δ΄ - Ιατροδικαστική
Εισηγήτρια: Χαρά Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

→Ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη
→Ο ρόλος του Ιατροδικαστή στην εμπλοκή του γιατρού με το νόμο
→Διάκριση ιατρικού σφάλματος από την επιπλοκή
→Δυσκολίες κατά την ενημέρωση και τη λήψη συναίνεσης από τον ασθενή

Η Χαρά Σπηλιοπούλου είναι Καθηγήτρια της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και διευθύντρια στο ομώνυμο Εργαστήριο από το 2003. Έχει συγγράψει μονογραφίες σε θέματα Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε σχετικά θέματα και συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε πολύ μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το διδακτικό έργο της είναι πολύ πλούσιο, διδάσκει το μάθημα της Ιατροδικαστικής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών καθώς και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης διδάσκει θέματα σχετικά με την Ιατρική Δεοντολογία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Ως Ιατροδικαστής εκτελεί καθημερινώς μεγάλο αριθμό ιατροδικαστικών πράξεων, τόσο στην Ελλάδα, μετά από παραγγελίες των αρμοδίων προανακριτικών Αρχών, όσο και στην Κύπρο, ως πραγματογνώμονας της Νομικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Η Κατερίνα Φουντεδάκη είναι Καθηγήτρια του Αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ από τον Ιανουάριο του 2013. Έχει συγγράψει δυο μονογραφίες για την αστική ιατρική ευθύνη, δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε σχετικά θέματα και συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων για το ιατρικό δίκαιο. Είναι συντονίστρια του Δικτύου του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις, Βιοϊατρική και Δίκαιο», διδάσκουσα το μάθημα «Ιατρική Αμέλεια» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις. Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση» και μέλος του Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου του ΑΠΘ. Έχει διατελέσει μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας και έχει δημοσιεύσει άλλες 3 μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών σε άλλους κλάδους του αστικού δικαίου, όπως το δίκαιο των προσώπων και της συγγένειας.

Ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης είναι Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 1992 μέχρι 2012 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Από το 1992 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου του Δ.Π.Θ. Από το 1997 έως το 2003 διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Οκτώβριο 2010 έως τον Αύγουστο του 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο 2008 διατέλεσε Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).  Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 και από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Μάρτιο 2015 διετέλεσε Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.). Από το Φεβρουάριο του 2008 έως τον Ιούνιο 2009 και από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο 2012 ήταν Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για την εκδίκαση αγωγών κακοδικίας και υποθέσεων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος. Από το Μάιο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2010 Πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ. Από τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Αύγουστο 2015 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Από το 2014 διδάσκει το μάθημα του Ποινικού Δικαίου στους φοιτητές της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. μεγάλων εταιρειών από τον χώρο της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας και του εξαγωγικού εμπορίου. Από το 1980 ασκεί ενεργό δικηγορία.

Ο Χαράλαμπος Χρυσανθάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Από το 1991 υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθηνών, από δε το Νοέμβριο του 2003 βρίσκεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο -Διοικητικοί θεσμοί», σήμερα δε έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Τμήματος. Το συγγραφικό έργο του περιλαμβάνει περί τις εκατόν πενήντα (150) δημοσιεύσεις στα αντικείμενα του Διοικητικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, του Συνταγματικού Δικαίου και των θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μεταξύ των δημοσιεύσεών του περιλαμβάνονται μελέτες που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις διοικητικές συμβάσεις (έργα, προμήθειες και υπηρεσίες), τη διοικητική διαδικασία, τους δημόσιους υπαλλήλους, την είσπραξη των δημόσιων εσόδων, τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη δικηγορική νομοθεσία, το διοικητικό δίκαιο εν γένει, καθώς και τη διοικητική δικονομία. Κατά την περίοδο 1990 - 1991 υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, με αντικείμενο απασχόλησης την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την κατάρτιση σειράς θεσμικών νομοθετημάτων, όπως ιδίως του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Υπαλληλικού Κώδικα. Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης καθώς και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την κατάρτιση νομοθετημάτων σε επιμέρους κλάδους του δημοσίου δίκαιου (ενδεικτικά: ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών και υπηρεσιών π.δ. 59 και 60/2007 - ενσωμάτωση των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18 ΕΚ, νομοθεσία περί συστάσεως και λειτουργίας των Διαχειριστικών Αρχών του Γ' Κ.Π.Σ., νομοθεσία περί επικοινωνίας του πολίτη με ηλεκτρονικά μέσα, σχέδιο νόμου περί τηλεπικοινωνιών, συμμετοχή σε σχετικές επιτροπές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών / Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών). Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Διευθύνει το περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου». Από το 1986 δικηγορεί ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η ενασχόληση του έχει ως αντικείμενο το δημόσιο και ιδίως το διοικητικό δίκαιο τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">