Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΟΙ ΠΡOΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚH ΔΙΚΟΝΟΜIΑ ΜΕ ΤΟ Ν 4446/2016 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 15933
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 5 ώρες
Εισηγητής: Κ. Καλονόμος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ, LL.M. (Heidelberg)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εκτενείς αλλαγές, οι οποίες έλαβαν χώρα στην εφαρμοζόμενη διοικητική δικονομία ενώπιον απάντων των δικαστηρίων δυνάμει του Ν 4446/ 2016. Επιχειρείται μία συγκριτική επισκόπηση των προϋφιστάμενων και των νέων ρυθμίσεων επί τω τέλει ακριβώς της αναδείξεως των μεταξύ τους διαφορών, ενώ περαιτέρω λαμβάνει χώρα μία κριτική αξιολόγηση των σύγχρονων διατάξεων και δη της εφαρμογής τους στην πράξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, σε ασκούμενους δικηγόρους, καθώς και σε φοιτητές των νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να προβούν στην αναγκαία επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο σύμπλεγμα των σύγχρονων διοικητικών δικονομικών διατάξεων (υπό το πρίσμα του Ν 4446/2016), προκειμένου να εμπλουτίσουν το θεωρητικό τους υπόβαθρο αλλά και να ανταποκριθούν στις πολυσχιδείς πρακτικές απαιτήσεις της προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Εισαγωγικά

 • Δημοσίευση και Διάρθρωση Ν 4446/2016
 • Στόχευση νέων ρυθμίσεων


Αλλαγές στο ΠΔ 18/1989

 • Υπογραφή, άσκηση και κοινοποίηση υπαλληλικών προσφυγών
 • Όροι παραδεκτής ασκήσεως εφέσεως/αναιρέσεως
 • Θέσπιση αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας, δικαστική δαπάνη, παράβολα κ.ά.
 • Νομολογιακό, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο παλαιότερων ρυθμίσεων
 • Αντιπαραβολή προϋφιστάμενων και νέων διατάξεων
 • Συγκριτική αξιολόγηση καταργηθέντων και σύγχρονων ρυθμίσεων
 • Προεπισκόπηση της εφαρμογής διατάξεων Ν 4446/2016 στην πράξη


Αλλαγές στον ΚΔΔ

 • Σχέση διοικητικής με ποινική/πολιτική δίκη
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα, εξαίρεση δικαστών, χρηματικό όριο για παράσταση άνευ συνηγόρου
 • Άσκηση και επίδοση ενδίκων βοηθημάτων, προκαταβολή ποσοστού φόρου επί εφέσεως σε φορολογικές διαφορές, τροποποιήσεις άρθρου 126 Α
 • Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφορών από αγωγές επί διοικητικών συμβάσεων
 • Θέσπιση θεσμού εισηγητή δικαστή, απόψεις διοικήσεως, συζήτηση υποθέσεων, κατάργηση δίκης
 • Προϋποθέσεις χορηγήσεως αναστολής, κατάργηση άρθρου 209Α , ευεργέτημα πενίας, παράβολα, αντικείμενο διαφοράς κ.ά.
 • Νομολογιακό, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο παλαιότερων ρυθμίσεων
 • Αντιπαραβολή προϋφιστάμενων και νέων διατάξεων
 • Συγκριτική αξιολόγηση καταργηθέντων και σύγχρονων ρυθμίσεων
 • Προεπισκόπηση της εφαρμογής διατάξεων Ν 4446/2016 στην πράξη


Αλλαγές σε λοιπά νομοθετήματα

 • Ρυθμίσεις Ν 3900/2010 (Πρότυπη Δίκη)
 • Ρυθμίσεις Ν 4129/2013 (Ελεγκτικό Συνέδριο)
 • Ρυθμίσεις Ν 4412/2016 (Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων)
 • Ρυθμίσεις Ν 3959/2011 (Διαφορές Επιτροπής Ανταγωνισμού)


Συμπεράσματα

 • Συνολική αξιολόγηση επελθούσας νομοθετικής μεταβολής

Ο Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει εισηγητής σε πολλά επαγγελματικά και επιμορφωτικά σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής δικονομίας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">