Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 15976
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Γ. Θεοδόσης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι μία σφαιρική και πλήρης παρουσίαση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά τον Ν 4335/2015 στο πεδίο του εργατικού δικονομικού δικαίου σε συνδυασμό και με μια αναλυτική παρουσίαση του δικαίου που διέπει την αποζημίωση απόλυσης, των ρυθμίσεων για το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, των κανόνων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και των ζητημάτων του κατώτατου μισθού (νομοθετικώς καθορισμένος νόμιμος κατώτατος μισθός).

Σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν εργατικές διαφορές, σε in-house δικηγόρους που διαχειρίζονται ζητήματα προσωπικού, σε εργασιακούς συμβούλους και σε στελέχη οικονομικών υπηρεσιών που θέλουν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
- Νομοθετικός καθορισμός του κατωτάτου μισθού
- Ο νέος ρόλος της ΕΓΣΣΕ
- Το επίδομα γάμου
- Οι αποδοχές στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα
- Ιδιωτικοποιήσεις και οι συνέπειες στο ύψος των αποδοχών

ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ - Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
- Η κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
- Οι ομαδικές απολύσεις μετά την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ
- Περιορισμός του ανώτατου αριθμού μισθών που καταβάλλονται με βάση την προϋπηρεσία
- Πάγωμα της προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης για όσους έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη την 12.11.2012
- Αποζημίωση απόλυσης λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος
- Περιορισμός του ανωτάτου χρόνου προειδοποίησης από 6 μήνες σε 4 μήνες
- Η αποζημίωση απόλυσης των εμμίσθων δικηγόρων
- Αυτοτελής φορολόγηση του ποσού της αποζημίωσης

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Απασχόληση προσωπικού κατά τις ώρες μη λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων
- Διακεκομμένο ωράριο
- Κατάργηση του υποχρεωτικού πενθημέρου στο Εμπόριο
- Χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης
- Κατάτμηση αδείας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Είδη, Αρχή Εύνοιας
- Επέκταση ισχύος
- Διάρκεια - Λήξη
- Παράταση ισχύος / Μετενέργεια / Μετενεργούντες όροι
- Μεσολάβηση - Διαιτησία

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΕ
- Αναγγελία αλλαγής ωραρίου
- Αναγγελία Υπερωριών - Αμοιβή Υπερωριών
- Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Η ΝΕΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
- Ζητήματα απόδειξης / Ένορκες βεβαιώσεις
- Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Ο Γιώργος Θεοδόσης είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποφοίτη-σε από τη Νομική Σχολή του ΔΠΘ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία λαμβάνοντας D.E.A. στο Εργατικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου. Είναι Διδάκτωρ του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (European University Institute) της Φλωρεντίας. Έχει συγγράψει πολυάριθμα βιβλία και άρθρα για διάφορα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου και των Εργασιακών Σχέσεων, ενώ συμμετέχει τακτικά ως ομιλητής σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. Είναι μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">