Βίντεο (On Demand)

EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 16102|16103
Ημ/νία Διεξαγωγής: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
Διάρκεια: 30 ώρες
Εισηγητής: Π. Τσιρίδης, Δικηγόρος, ΔΝ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την εφαρμογή των βασικών ρυθμίσεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην πράξη, με αναφορές στην κρατούσα νομολογία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, των δικαστικών συμβουλίων και δικαστηρίων, καθώς επίσης στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί συγκεκριμένων δικονομικών ζητημάτων, σχετιζομένων με την ΕΣΔΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μάχιμους δικηγόρους που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στην ποινική διαδικασία και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την εφαρμογή στην πράξη των κανόνων της ποινικής δικονομίας και τη συμμετοχή τους ως συνηγόρων σε όλες τις φάσεις της ποινικής δίκης, σε ασκούμενους δικηγόρους μη εξειδικευμένους στο ποινικό δίκαιο που προετοιμάζονται για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και σε φοιτητές νομικών σχολών που θέλουν να έχουν επαφή με την ποινική δικηγορία στην πράξη

Ι. Ποινικά Δικαστήρια

 • Συγκρότηση δικαστηρίων
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα


ΙΙ. Προκαταρκτική εξέταση

 • Πότε είναι υποχρεωτική
 • Δικαιώματα υπόπτου
 • Επιτρεπόμενες ανακριτικές πράξεις
 • Αρχειοθέτηση ή δίωξη
 • Προσφυγή εγκαλούντος
 • Ανάσυρση δικογραφίας από το αρχείο


ΙΙΙ. Ποινική δίωξη - Έγκληση - Αίτηση δίωξης - Δεδικασμένο

 • Προϋποθέσεις άσκησης ποινικής δίωξης
 • Τρόπος υποβολής έγκλησης
 • Παραίτηση και ανάκληση έγκλησης
 • Έγκληση επί αδικημάτων τελεσθέντων στην αλλοδαπή
 • Αίτηση δίωξης
 • Δεδικασμένο και εκκρεμοδικία
 • Ευρωπαϊκό ne bis in idem


ΙV. Διάδικοι στην ποινική δίκη - Δικαιώματα (προδικασία- κύρια διαδικασία) -
Προανάκριση - Ανάκριση

 • Κατηγορούμενος
 • Πολιτικώς ενάγων
 • Αστικώς υπεύθυνος
 • Δικαιώματα
 • Ανακριτικές πράξεις


V. Απολογία κατηγορουμένου- Περάτωση της ανάκρισης- Πέρας ανάκρισης επί αδικημάτων διαφθοράς- Πέρας ανάκρισης επί αδικημάτων Ν. 1608/1950- Πέρας ανάκρισης διενεργηθείσας από ειδικό Εφέτη Ανακριτή

 • Ένταλμα σύλληψης
 • Περιοριστικοί όροι και προσωρινή κράτηση
 • Περάτωση ανάκρισης επί πλημμελημάτων και κακουργημάτων
 • Εισαγωγή πλημμελημάτων και κακουργημάτων σε δίκη
 • Πέρας ανάκρισης αδικημάτων Ν. 4022/2011
 • Πέρας ανάκρισης αδικημάτων Ν. 1608/1950
 • Πέρας ανάκρισης που διενεργήθηκε από ειδικό Εφέτη Ανακριτή


VI. Διαδικασία δικαστικών συμβουλίων- Ένδικα μέσα

 • Αρμοδιότητα συμβουλίου Πλημμελειοδικών και Εφετών
 • Λόγοι έφεσης και αναίρεσης
 • Δικαιούμενα πρόσωπα


VII. Ακυρότητες προδικασίας και κύριας διαδικασίας (επί κακουργημάτων και πλημμελημάτων)

 • Σχετική ακυρότητα
 • Απόλυτη ακυρότητα
 • Τρόπος προβολής ακυροτήτων


VIII. Αποδεικτική διαδικασία- Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια

 • Νομιμοποίηση διαδίκων
 • Έναρξη και πέρας αποδεικτικής διαδικασίας
 • Αρμοδιότητα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
 • Συγκρότηση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και Μικτού Ορκωτού Εφετείου


IX. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων- Ένδικα βοηθήματα

 • Έφεση κατά αποφάσεων
 • Αναίρεση κατά αποφάσεων
 • Ακύρωση διαδικασίας
 • Ακύρωση απόφασης


X. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης- Δικαστική Συνδρομή

 • Προϋποθέσεις έκδοσης
 • Διαδικασία Ένδικα μέσα
 • Συνδρομή εντός και εκτός Ε.Ε.
 • Γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης

Ο Πολυχρόνης Τσιρίδης, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι διδάκτωρ ποινικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει σε σεμινάρια ασκουμένων και νέων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και διδάσκει τα αντίστοιχα μαθήματα στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά επί σειρά ετών. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια και επιστημονικές συζητήσεις ανά την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε πολλά ποινικά νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως μέλος της κεντρικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αυτού από το 1997. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία ουσιαστικού και ποινικού δικονομικού δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τον διόρισε ως Επισκέπτη Καθηγητή στο τμήμα νομικής στις 25.1.2012

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">