ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 360ο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 360ο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Έναρξη: Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018
Τόπος Διεξαγωγής: Wyndham Grand Athens (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία

Θα προωθηθείτε στην πλατφόρμα ΑΤΤΕΝD της Νομικής Βιβλιοθήκης για να δηλώσετε συμμετοχή.


Πρόγραμμα Συνεδρίου

  09.00πμ – 09.30πμ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

  Δημήτριος Κυριτσάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ
  Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια ΣΕΒ, Τομέας Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών

  09.45πμ – 11.30πμ   1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οριζόντιες συμπράξεις, Κάθετοι περιορισμοί και Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης (Antitrust)

  Συντονιστής: Λία Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

  Ενιαία Ψηφιακή Αγορά/ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ
  Ομιλητής: Fabian Kaiser, Case Handler in the Directorate-General for Competition of the European Commission

  Εξελίξεις στην καταπολέμηση των καρτέλ (πρόσφατες υποθέσεις-νομολογία, σύγχρονα εργαλεία/πρακτικές της Ε.Ε)
  Ομιλητής: Stephen Mavroghenis, Partner in Quinn Emanuel’s Brussels office

  Εξελίξεις στην εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
  Ομιλητής: Σταμάτης Δρακακάκης, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. ετ. Κουταλίδης

  Ιδιαίτερες υποθέσεις άρθρου 102 ΣΛΕΕ στη ψηφιακή εποχή (Google, Facebook)
  Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπ. Δικαίου, ΕΚΠΑ

  Ερωτήσεις - διάλογος


  11.30πμ – 11.45πμ  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – ΚΑΦΕΣ


  11.45πμ – 12.10μμ  Παρουσίαση Τάσεων και Εξελίξεων από τον κ. Θεοφάνη Χριστοφόρου, Κύριο Νομικό Σύμβουλο της Ομάδας Ανταγωνισμού της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρ.Επιτροπής

  12.10μμ– 1.45μμ    2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Οριζόντιες συμπράξεις, Κάθετοι περιορισμοί και Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης (Antitrust)  

  Συντονιστής: Γιώργος Δελλής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

  Παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
  Ομιλήτριες: Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού
  Λευκοθέα Ντέκα, Δικηγόρος, Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού

  Ανταγωνισμός και Αθλητικά
  Ομιλητής:  Νίκος Κοσμίδης, Δικηγόρος, Εταίρος, Τζουγανάτος & Συνεργάτες Δικ. Ετ.

  Διαδικτυακές πλατφόρμες και ζητήματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
  Ομιλητής: Ανδριανή Φέρτη, Δικηγόρος, Δικ. Ετ. ΚΑΡΑΤΖΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Ερωτήσεις - διάλογος


  1.45μμ – 2.45μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΓΕΥΜΑ


  2.45μμ – 4.30μμ  3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων (Merger Control)

  Συντονιστής: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΔΠΘ

  Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Ομιλητής: Michele Piergiovanni, Head of Unit at the European Commission

  Ζητήματα αρμοδιότητας – νέες τάσεις και προβληματισμοί
  Ομιλητής: Fountoukakos Kyriakos, Partner, Competition, Herbert Smith Freehills LLP, Brussels office

  Ζητήματα Διαδικασίας – παραβάσεις – υποχρεώσεις και δικαιώματα
  Ομιλητής: Δημήτριος Λουκάς, Δικηγόρος, Εταίρος, Potamitis Vekris Δικ. Ετ.

  Εξελίξεις – πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
  Ομιλητής: Νικόλαος Ζευγώλης, Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγητής της Επ. Ανταγωνισμού


  4.20μμ – 4.40μμ  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – ΚΑΦΕΣ


  4.40μμ – 6.25μμ  4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κρατικές Ενισχύσεις (State Aid)

  Συντονιστής: Χαλκιάς Ιωάννης – Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

  Εξελίξεις στη νομολογία και στην πολιτική των Kρατικών Eνισχύσεων
  Ομιλητής: Phillip Werner, Partner, Jones Day, Brussels

  Πρόσφατες Υποθέσεις Κρατικών Ενισχύσεων με εμπλεκόμενες Ελληνικές Επιχειρήσεις
  Ομιλητής: Ελευθέριος Ράντος, Δικηγόρος, Senior Associate, Δικ. Ετ. Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

  «Tax rulings» : προεκτάσεις στην ελληνική πραγματικότητα -  εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ
  Ομιλητές: Δάφνη Κοζώνη, Δικηγόρος, Εταίρος, Zepos & Yannopoulos Δικ. Ετ.
  Σπύρος Δημητρίου, Διευθυντής - Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

  Κρατικές Ενισχύσεις για Υποδομές
  Ομιλήτρια: Ματίνα Χαραλαμποπούλου, Προϊσταμένη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

  6.30μμ  Πέρας Συνεδρίου

Συντονιστές

  Αθανασίου Λία

  Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

  Δελλής Γιώργος

  Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, ΕΚΠΑ

  Τριανταφυλλάκης Γεώργιος

  Καθ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Τομέας των Επιχειρήσεων & Εργασιακού Δικαίου

  Χαλκιάς Ιωάννης – Κωνσταντίνος

  Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ομιλητές

  Christoforou Theofanis

  Principal Legal Adviser at the Europeam Commission Legal Service

  Fountoukakos Kyriakos

  Partner, Competition, Herbert Smith Freehills LLP, Brussels office

  Kaiser Fabian

  Case Handler in the Directorate-General for Competition of the European Commission

  Mavroghenis Stephen

  Partner in Quinn Emanuel’s Brussels office

  Piergiovanni Michele

  Head of Unit at the European Commission

  Werner Philipp

  Partner, Jones Day, Brussels

  Αποστολάκης Ιωάννης

  Δικηγόρος / Senior Advisor - – Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

  Δημητρίου Σπύρος

  Δικηγόρος / Διευθυντής - Δικ. Ετ. CPA LAW (Μέλος του διεθνούς νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG)

  Δρακακάκης Σταμάτης

  Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. ετ. Κουταλίδης

  Ζευγώλης Νικόλαος

  Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγητής της Επ. Ανταγωνισμού

  Κοζώνη Δάφνη

  Δικηγόρος, Εταίρος, Zepos & Yannopoulos Δικ. Ετ.

  Κοσμίδης Νίκος

  Δικηγόρος, Εταίρος, Τζουγανάτος & Συνεργάτες Δικ. Ετ.

  Λουκάς Δημήτρης

  Δικηγόρος, Εταίρος, Potamitis Vekris Δικ. Ετ.

  Μερτικοπούλου Βικτωρία

  Δικηγόρος Δ.Ν., Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού

  Μικρουλέα Αλεξάνδρα

  Αναπλ. Καθ. Νομικής Σχολής, Τομέας Εμπ. Δικαίου, ΕΚΠΑ

  Ντέκα Λευκοθέα

  Δικηγόρος, Εισηγήτρια της Επ. Ανταγωνισμού

  Ράντος Ελευθέριος

  Δικηγόρος, Senior Associate Δικ. Ετ. Δρυλλεράκης & Συνεργάτες

  Χαραλαμποπούλου Ματίνα

  Προϊσταμένη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών

Κόστος Συμμετοχής

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 170€
  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 140€
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΝΒ: 95€
  ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ :95€

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε