DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)

Case study με χρήση Η/Υ και εξειδικευμένης εφαρμογής λογισμικού

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)
Εισηγητής: Νικόλαος Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding
Member DPO Academy
Διάρκεια: 5 ώρες
Έναρξη: Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη (16:30 - 21:30)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
 

Σκοπός

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδικευμένη ενημέρωση και απόκτηση δεξιοτήτων για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (DPIA) βάσει των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ (GDPR).
  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με χρήση Η/Υ και κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού, η οποία θα διατεθεί στους συμμετέχοντες, με σκοπό (α) την εξοικείωση με τις επιμέρους απαιτήσεις μιας μελέτης εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, (β) την κατανόηση του τρόπου οργάνωσης μιας μελέτης και των επιμέρους θεμάτων που αφορούν στην υλοποίησή της, (γ) την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη διενέργεια καθώς και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μιας εκτίμησης αντικτύπου στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ.

  *Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους laptop.

Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers - DPO), σε δικηγόρους/δικηγορικές εταιρίες και στελέχη πληροφορικής & επικοινωνιών που ασχολούνται με την προστασία δεδομένων, σε στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης,καθώς και σε πρόσωπα/φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα που εμπλέκονται με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ/GDPR
   

Διάγραμμα Ύλης

  • Εισαγωγή στην εκτίμηση αντικτύπου (Data Protection Impact Assessment - DPIA) βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 (GDPR)
  • Σχέση μεταξύ της διαχείρισης κινδύνου και της εκτίμησης αντικτύπου, μεθοδολογίες και πρότυπα
  • Παρουσίαση εξειδικευμένης εφαρμογής λογισμικού για τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου
  • Ανάλυση σεναρίου μελέτης περίπτωσης (case study)
  • Εγκατάσταση εφαρμογής λογισμικού και εκπαίδευση στη χρήση της
  • Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σε Η/Υ και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο για το σενάριο της μελέτης περίπτωσης
  • Ανάλυση αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Νικόλαος Λουκάς έχει 25ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην έρευνα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι μηχανικός τηλεπικοινωνιών, κάτοχος MSc και PhD από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO) από τον διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων PECB και πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (PRINCE2/P). Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών, ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων και προγραμμάτων, έχει εργαστεί ως εξωτερικός διδάσκων και ερευνητής στο ΕΚΠΑ, καθώς και ως εθνικός εμπειρογνώμονας και διαχειριστής έργων στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ (GSC) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΕΑS) της ΕΕ στις Βρυξέλλες στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρυτής της εταιρείας STREAMLINE Training and Consulting καθώς και συνιδρυτής του DPO Academy.
   

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

   

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0. 24%

  Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

  Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

  Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

  Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

  Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Νίκος Λουκάς

  Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  66306

  Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

  Α.Φ.Μ 094443580

  ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

  Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης