ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

Έντυπα Ε1, Ε2 - Το νέο έντυπο Ε3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018
Εισηγητής: Ιωάννης Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Διάρκεια: 5 ώρες
Έναρξη: Πέμπτη 3 Μαίου 2018
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη (16:30 - 21:30)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ορθού και ενδεδειγμένου τρόπου συμπλήρωσης των εντύπων της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017 και ειδικότερα του νέου εντύπου Ε3. Επιπλέον, σκοπός του σεμιναρίου είναι και η ανάλυση της επίπτωσης του κάθε κωδικού στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  Τo σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά σε οποιοδήπο­τε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να ενημερωθεί για την ορθή συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης.

Διάγραμμα Ύλης

  Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  • Υπόχρεοι και μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
  • Ειδικές προθεσμίες για υποβολή φορολογικής δήλωσης.
  • Τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού.
  • Συμπλήρωση εισοδημάτων αλλοδαπής ανάλογα με την αντιμετώπισή τους από τις ΣΑΔΦ.
  • Οι φορολογικές κλίμακες φόρου φυσικών προσώπων.
  • Μείωση του φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων.
  • Προϋποθέσεις δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ (έντυπο Α21).
  • Πρόσθετες μειώσεις φόρου και φοροαπαλλαγές του πίνακα 7 του Ε1.
  • Τι ισχύει για τη συλλογή αποδείξεων δαπάνης (κωδ.049) και πότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος.
  • Εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις (πίνακας 4Α) - Μισθοί μελών ΔΣ.
  • Εισόδημα επαγγελματιών με «μπλοκάκι».
  • Η φορολογία του εισοδήματος των ναυτικών (πίνακας 4Β του Ε1).
  • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι ισχύει για την απογραφή τέλους χρήσης.
  • Η φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών.
  • Βεβαιώσεις αγροτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφορά ποσών στον πίνακα Γ1 του Ε3.
  • Τα τεκμήρια δαπάνης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πίνακας 5 του Ε1).
  • Πώς φορολογείται η διαφορά εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια δαπάνης.
  • Προκαταβολή φόρου και υπολογισμός της όταν υπάρχουν πολλαπλές πηγές εισοδημάτων.
  • Η δυνατότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου (αρ.70 παρ.1 ΚΦΕ).

  Ανάλυση για το νέο έντυπο Ε3

  • Συμπλήρωση πίνακα ανάλυσης μεγέθους οντοτήτων και Επιλογή Κωδικού Μεγέθους Οντοτήτων στο Ε3.
  • Πίνακας συνδεδεμένων επιχειρήσεων (αρ.2 ΚΦΕ)
  • Πίνακας απεικόνισης οικονομικών δεδομένων απλογραφικών- διπλογραφικών βιβλίων με νέα μορφή που αντιστοιχεί στις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ.
  • Η απομείωση αποθεμάτων ως νέο πεδίο στον υπολογισμό του κόστους.
  • Ο πίνακας Δ του Ε3 και η σχέση του με τις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ.
  • Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων στον πίνακα Ζ του Ε3 και στους υποπίνακες.
  • Ε3 και επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο
  • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης.
  • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, ποιες επιχειρηματικές δαπάνες δεν αναγνωρίζονται.

  Εισόδημα από ακίνητα

  • Συντελεστές Φορολόγησης και δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα από ακίνητα.
  • Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (AIRBNB)
  • Ανείσπρακτα ενοίκια και διαδικασία απαλλαγής τους από τον φόρο εισοδήματος.
  • Το έντυπο Ε2.

  Εισόδημα από κεφάλαιο και κινητές αξίες εσωτερικού εξωτερικού

  • Φορολογία εισοδημάτων από ομόλογα, τόκους καταθέσεων, μερίσματα ημεδαπών ΑΕ και έσοδα από κινητές αξίες επενδυμένες στο εξωτερικό.
  • Εισόδημα από Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μετοχές κ.λπ.).

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Ως project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων.
   

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0. 24%

  Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

  Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

  Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

  Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

  Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ιωάννης Τριανταφύλλου
  Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  46471

  Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
  Α.Φ.Μ 094443580
  ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
  Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης