ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η Εφαρμογή στην Πράξη

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Εισηγητές: Κ. Σαϊτάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν., Α. Μυκωνιάτη, Δικηγόρος, LL.M. Πολιτικής Δικονομίας ΕΚΠΑ
Διάρκεια: 8 ώρες
Έναρξη: Πέμπτη 10 Μαίου 2018
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη & Παρασκευή (17:00 – 21:00)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνολική και σφαιρική παρουσίαση, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο, των κανόνων δικαίου που διέπουν τα τροχαία ατυχήματα και της πρακτικής εφαρμογής αυτών στο πεδίο της καθημερινής δικηγορικής πράξης. Θα επιχειρηθεί μια συστηματοποίηση ως προς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο δικηγόρος για τον επιτυχή χειρισμό υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος, από την ανάληψη της υπόθεσης μέχρι την πλήρη αποζημίωση του εντολέως.

Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το πεδίο των αυτοκινητικών ατυχημάτων και διαφορών, σε εργαζόμενους σε ασφαλιστικές εταιρίες, στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων καθώς και σε όσους νομικούς (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές κ.λπ.) επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από το θέμα για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή άλλους λόγους.

Διάγραμμα Ύλης

  Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 (17:00 - 21:00)
  Ουσιαστικό Δίκαιο

  • Εισαγωγή – Εφαρμοστέοι κανόνες δικαίου
  • Αποζημίωση για υλικές ζημίες
    - Καταστροφή αυτοκινήτου
    - Επισκευάσιμη βλάβη αυτοκινήτου
  • Αποζημίωση για σωματικές βλάβες
   - Νοσήλια
   - Διαφυγόντα κέρδη λόγω ανικανότητας για εργασία
   - Ειδική αποζημίωση για αναπηρία (ΑΚ 931)
   - Πλασματικές δαπάνες νοσηλείας
   - Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους (ΑΚ 930 παρ. 3)
   - Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη
  • Αποζημίωση για θανάτωση προσώπου
   - Οι αξιώσεις της ΑΚ 928
   - Ψυχική οδύνη
  • Ζητήματα παραγραφής

  Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 (17:00 - 21:00)
  Δικονομικό Δίκαιο

  • Εφαρμοστέα Διαδικασία – Τροποποιήσεις νέου ΚΠολΔ (Ν 4335/2015)
  • Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση ως προδικασία στις υποθέσεις αυτοκινητικών διαφορών για υλικές ζημίες (Ν 4512/2018)

  Ζητήματα από την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

  • Η άσκηση της αξίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας
  • Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη – Αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή
  • Αναγωγή της ασφαλιστικής κατά του ζημιώσαντος

  Πρακτικό Θέμα: Υπόδειγμα Αγωγής - Άμυνα Εναγομένου

  • Πρακτικό Παράδειγμα Περιστατικού Τροχαίου Ατυχήματος - Περι-εχόμενο αγωγής επί σωματικών βλαβών και περιεχόμενο προτάσεων του εναγομένου (Αμυντικοί ισχυρισμοί - ενστάσεις)

Βιογραφικό εισηγητή

  Κίμων Σαϊτάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Ο Κίμων Σαϊτάκης είναι Δικηγόρος και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο. Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του καλύπτει ευρύ φάσμα του ιδιωτικού δικαίου και περιλαμβά- νει δύο βιβλία, συμμετοχή σε συλλογικά έργα και δημοσιεύσεις στον ελληνικό επιστημονικό Tύπο (άρθρα και σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων). Επίσης, αρθρογραφεί τακτικά επί εκλαϊκευμένων νομικών θεμάτων. Από το 2014 διδάσκει Αστικό Δίκαιο σε υποψηφίους της ΕΣΔΙ, για τις κατατακτήριες εξετάσεις των νομικών σχολών της χώρας, για τις εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων και τις εξετάσεις επάρκειας κ.ά. Έχει διατελέσει εισηγητής σε νομικές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για νομικούς. Παράλληλα με τη δικηγορία, δραστηριοποιείται και ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, με ειδίκευση στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης.

  Δείτε εδώ το ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα

   

  Αγγελική Μυκωνιάτη, Δικηγόρος, LL.M. Πολιτικής Δικονομίας ΕΚΠΑ

  Η Αγγελική Μυκωνιάτη είναι Δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Πολιτική Δικονομία. Ασχολείται με τη μάχιμη δικηγορία και ειδικεύεται στο πεδίο των αποζημιώσεων για τροχαία ατυχήματα και στο δίκαιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες με αντικείμενο κυρίως τα τροχαία ατυχήματα


  Δείτε εδώ το ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα

   

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης