Βίντεο (On Demand)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 16336
Ημ/νία Διεξαγωγής: Δευτέρα 21 Μαΐου 2018
Διάρκεια: 6 ώρες
Εισηγητής: Δημήτριος Κορωνάκης, Δικηγόρος, Managing Partner «Κορωνάκης & Συνεργάτες»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το σύνθετο και πολύπλοκο πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΚΥΕ που καθιερώνεται ως «βαριά βιομηχανία» της εγχώριας οικονομίας όπως απορρέει και συντίθεται από την κείμενη νομοθεσία και την πρακτική ειδικά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις (Ν 4442/2016, ΚΥΑ 16228/2017 κ.λπ.). Η κατανόηση του αντικειμένου επιχειρείται μέσα από την αποτύπωση και ανάλυση κάθε σταδίου και πιθανώς, ανακύπτοντος ζητήματος που αφορά στη λειτουργία των ΚΥΕ: από την επιλογή του κατάλληλου χώρου στέγασης της επιχείρησης μέχρι την αδειοδότηση του ΚΥΕ, και από την προληπτική τήρηση των όρων λειτουργίας μέχρι τις δυνατότητες έννομης προστασίας σε περιπτώσεις κυρώσεων επί παραβάσεων. Με στόχο την κατάρτιση ενός χρηστικού «οδηγού» μέσα από τη σύνθεση των νομικών/κανονιστικών προβλέψεων με τα εμπειρικά, πρακτικά δεδομένα

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε όσους σχετίζονται με το συγκεκριμένο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά: δικηγόροι, μηχανικοί, διοικητικοί και δημοτικοί υπάλληλοι, αυτοδιοικητικοί, λογιστές, επιχειρηματίες κ.ο.κ.
 • Προέλεγχος ακινήτου πριν από τη μίσθωση και την επιλογή δραστηριότητας (Ν. 4442/2016, ΚΥΑ 16228/2017)
  - Κανονισμός πολυκατοικίας
  - Χρήση γης
  - Κανονιστικές αποφάσεις
  - Πολεοδομικά ακινήτου/νομιμοποιήσεις
  - Προηγούμενες άδειες λειτουργίας
 • Άδειες: ορισμός & πεδίο εφαρμογής, διαδικασίες, προπαιτούμενα & δικαιολογητικά (Ν. 4442/2016, ΚΥΑ 16228/2017, Yγειονομική διάταξη Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ/47829/2017)
  - Βεβαίωση εγκατάστασης
  - Κατασκευή καταστήματος: απαιτήσεις υγειονομικής, πυροσβεστικής, πολεοδομικής νομοθεσίας
  - Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος
  - Άδεια μουσικής

  - Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
  - Έγγραφα που πρέπει να τηρούνται σε ένα ΚΥΕ

 • Κυρώσεις (Ν. 4442/2016, ΚΥΑ 16228/2017, Π.Δ. 180/1979)
  - Διοικητικές κυρώσεις
  - Ποινικές κυρώσεις
  - Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (περιπτώσεις παλαιών αδειών)
  - Απόφαση διακοπής λειτουργίας ΚΥΕ (περιπτώσεις γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ)
  - Επιβολή σφράγισης ΚΥΕ
  - Κυρώσεις λόγω παραβίασης νομοθεσίας για την απαγόρευση καπνίσματος (Ν. 3868/2010, ΚΥΑ 104720/2010)
 • Έννομη Προστασία
  - Ενέργειες στην περίπτωση διοικητικών κυρώσεων (π.χ. προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια/ Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αίτηση θεραπείας κ.ο.κ.)
  - Ενέργειες στην περίπτωση ποινικών κυρώσεων (ποινικά δικαστήρια)

Ο Δημήτριος Κορωνάκης είναι μάχιμος δικηγόρος, και ο πλέον εξειδικευμένος νομικός σε ζητήματα που αφορούν τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Είναι ο Managing Partner των Δικηγορικών Γραφείων «ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποίηση σε όλη την Ελλάδα, τα οποία εξειδικεύονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο από το 1991, εκπροσωπώντας και συμβουλεύοντας γνωστές και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Είναι πληρεξούσιος δικηγόρος σωματείων επιχειρηματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αττική και ευρύτερα. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με τα ζητήματα που προκύπτουν, ισχύουν και αφορούν τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Δείτε εδώ το ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">