Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (TRADE SECRET) ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/943

Αναδιάταξη του τοπίου και πρακτικά θέματα προστασίας των εμπορικών μυστικών και του know-how

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (TRADE SECRET) ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/943
Εισηγητής: Κ. Ντζούφας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance
Law, Νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών
Διάρκεια: 7 ώρες
Έναρξη: Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη (17:00 - 21:00) & Πέμπτη (18:00 - 21:00)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει μια αναλυτική εικόνα και ενημέρωση για τις καινοτομίες και τις δυνατότητες που εισφέρει η Οδηγία 2016/943 στο δίκαιο προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου και την ολική αναβάθμιση που επιφέρει στην ατελή προστασία του καλύπτοντας έτσι το «κενό» επαρκούς προστασίας ενός σημαντικού πεδίου «άυλων αγαθών». Αναλύονται μεταξύ άλλων οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατοχύρωση μιας διαδικασίας ως επιχειρηματικού μυστικού, οι δυνατότητες άμεσης προστασίας και αποζημίωσης της θιγόμενης επιχείρησης σε περίπτωση παράβασης αλλά και θέματα συρροής με άλλες διατάξεις, όπως η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και ο GDPR. Επιπλέον, προσεγγίζονται θέματα όπως το reverse engineering, η σχέση με την ειδικότερη χρηματιστηριακή νομοθεσία, η αντιμετώπιση των whistleblowers και η συσχέτιση με τις ρήτρες εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού, καθώς και λοιπά πρακτικά θέματα σε σχέση με τα παραπάνω αντικείμενα.

Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, αλλά και σε CEO, υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης, εμπορικούς διευθυντές και υπευθύνους παραγωγής και ανθρώπινου δυναμικού, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όπως επίσης και σε οικονομικούς διευθυντές και managers που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό.

Διάγραμμα Ύλης

  Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 (17:00 - 21:00)
  Το τωρινό καθεστώς
  - Η έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου ως έννοια γένους
  - Η έννοια του know-how και της εμπορικής πληροφορίας και η μέχρι σήμερα προστασία στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου - Η νομολογιακή προσέγγιση
  - Οι σημερινές μορφές προστασίας μέσω συμβατικών προβλέψεων και του Ν 146/1914 και την σύμβαση TRIPS„

  H Οδηγία 2016/943 για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου (Τrade secret)
  - To πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
  - Μεθοδολογικά ζητήματα και η συρροή με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την οδηγία για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  - Οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μιας τεχνικής διαδικασίας,πρακτικής ή πληροφορίας ως επιχειρηματικό απόρρητο
  - Το θέμα της μη γενικής πρόσβασης και η εμπορική αξία και η λήψη εύλογων μέτρων για τη μυστικότητα
  - Η ιδιότυπη περίπτωση του reverse engineering
  - Η παράνομη απόκτηση, χρήση και εκμετάλλευση του επιχειρηματικού απορρήτου

  Λόγοι περιορισμού και άρσης της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου
  - Η νόμιμη απόκτηση του επιχειρηματικού μυστικού από τρίτους
  - Η ανακοίνωση από τους εργαζομένους
  - Λόγοι δημοσίου συμφέροντος - Ειδικότερα η περίπτωση των whistleblowers
  - Η δημοσιογραφική έρευνα ως όχημα

  Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 (17:00 - 21:00)
  Τα επιμέρους μέτρα προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου σύμφωνα με την Οδηγία
  - Ασφαλιστικά μέτρα άμεσης εφαρμογής
  - Αποζημίωση
  - Αυστηρή μυστικότητα διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών

  Ειδικότερα ζητήματα και πρακτικά θέματα
  - Σύγκρουση επιχειρηματικού απορρήτου και απορρήτου επικοινωνίας
  - Η δυναμική σχέση μεταξύ του GDPR και της οδηγίας 2016/943
  - Το επιχειρηματικό απόρρητο και το εργατικό δίκαιο
  - Η ρήτρα εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού
  - Θέματα κατά τη μεταβίβαση know-how και σχετικών εμπορικών πληροφοριών

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Κωνσταντίνος Ντζούφας είναι δικηγόρος εξειδικευμένος στο εταιρικό, χρηματοδοτικό, δίκαιο άυλων αγαθών και πτωχευτικό δίκαιο, νομικός σύμβουλος εταιριών με σημαντική πείρα στα παραπάνω αντικείμενα. Είναι κάτοχος LLM Αστικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Msc in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σειρά εξειδικευμένων μελετών στα παραπάνω θεματικά πεδία σε έγκριτα νομικά περιοδικά και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων στον χώρο του εμπορικού δικαίου.

  Δείτε εδώ το ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα


Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0. 24%

  Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

  Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

  Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

  Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. υπό την προϋπόθεση της έκδοσης της σχετικής απόφασης του ΔΣ ΟΑΕΔ έτους 2018.

  Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Κωνσταντίνος Ντζούφας

  Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  33163

  Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

  Α.Φ.Μ 094443580

  ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

  Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης