ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

100 εφαρμογές των ΕΛΠ και εσωλογιστικός προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης

Συγγραφέας: Π. Γιώτης
ISBN: 978-960-622-510-9
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2018
 

Περιγραφή Περιεχόμενα