ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις του πρόσφατου Ν 4555/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, Δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ & ΕΔΕΥΑ
Διάρκεια: 4 ώρες
Έναρξη: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή (17:00 - 21:00)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Το Σεμινάριο έχει σκοπό να αναδείξει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που συντελέσθηκαν στο δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα που ανάγονται σε διαφόρους τομείς λειτουργίας, διοίκησης, διακυβέρνησης, εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συγκριτική επισκόπηση με τον Ν 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τον Ν 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Σε ποιους απευθύνεται

  Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ειδικεύονται στο δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σε στελέχη (υπαλλήλους) και αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ και γενικότερα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν απαντήσεις για τα ως άνω ζητήματα όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διάγραμμα Ύλης

  • Κατηγοριοποίηση Δήμων
  • Απλή αναλογική
   (συνέπειες στο εκλογικό σύστημα και τη λήψη των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων ΟΤΑ)
  • Σύστημα διακυβέρνησης Δήμων - Κοινοτήτων
  • Εποπτεία ΟΤΑ
   (Επόπτης ΟΤΑ, υποχρεωτικός - αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ, ειδική διοικητική προσφυγή)
  • Αστική - Πειθαρχική ευθύνη προσώπων ΟΤΑ
   (πειθαρχική διαδικασία - πειθαρχικές ποινές παύσης έκπτωσης αργίας)
  • Θεσμοί συμμετοχής πολιτών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
   (δημοψήφισμα - διαμεσολάβηση)
  • Θεσμοί ενίσχυσης αναπτυξιακής δράσης ΟΤΑ
   (Επιχειρησιακά προγράμματα, Προγραμματικές Συμβάσεις, διαδημοτική συνεργασία, συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα)
  • Οικονομική λειτουργία ΟΤΑ
   (είσπραξη ανταποδοτικών τελών, διαδικασία ψήφισης προϋπολογισμού, εκμίσθωση ακινήτων ΟΤΑ α’ βαθμού, λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης, διατάκτης ΟΤΑ, εκκαθαριστής δαπανών - εντολέας πληρωμών, Π.Ο.Υ, δανεισμός ΟΤΑ)
  • Συγκριτική επισκόπηση με τους Ν 3463/2006 & Ν 3852/2010
  • Θέματα προσωπικού ΟΤΑ

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Παναγιώτης Ζυγούρης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που αφορούν όλα τα ζητήματα του δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι Νομικός Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) και Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α). Έχει συγγράψει δύο δίτομα έργα, αφενός ερμηνεία για τον Ν 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (2008) και αφετέρου την ερμηνεία του Ν 3852/2010 «Καλλικράτης» (2010). Έχει συγγράψει πολλές μελέτες ενώ έχει μεγάλο γνωμοδοτικό έργο για τα ειδικής φύσεως ζητήματα που αφορούν το δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">