Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ Ν 4555/2018

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 16956|16957
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, Δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ & ΕΔΕΥΑ

Το Σεμινάριο έχει σκοπό να αναδείξει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που συντελέσθηκαν στο δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα που ανάγονται σε διαφόρους τομείς λειτουργίας, διοίκησης, διακυβέρνησης, εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συγκριτική επισκόπηση με τον Ν 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τον Ν 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ειδικεύονται στο δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σε στελέχη (υπαλλήλους) και αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ και γενικότερα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν απαντήσεις για τα ως άνω ζητήματα όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Κατηγοριοποίηση Δήμων
 • Απλή αναλογική
  (συνέπειες στο εκλογικό σύστημα και τη λήψη των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων ΟΤΑ)
 • Σύστημα διακυβέρνησης Δήμων - Κοινοτήτων
 • Εποπτεία ΟΤΑ
  (Επόπτης ΟΤΑ, υποχρεωτικός - αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ, ειδική διοικητική προσφυγή)
 • Αστική - Πειθαρχική ευθύνη προσώπων ΟΤΑ
  (πειθαρχική διαδικασία - πειθαρχικές ποινές παύσης έκπτωσης αργίας)
 • Θεσμοί συμμετοχής πολιτών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
  (δημοψήφισμα - διαμεσολάβηση)
 • Θεσμοί ενίσχυσης αναπτυξιακής δράσης ΟΤΑ
  (Επιχειρησιακά προγράμματα, Προγραμματικές Συμβάσεις, διαδημοτική συνεργασία, συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα)
 • Οικονομική λειτουργία ΟΤΑ
  (είσπραξη ανταποδοτικών τελών, διαδικασία ψήφισης προϋπολογισμού, εκμίσθωση ακινήτων ΟΤΑ α’ βαθμού, λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης, διατάκτης ΟΤΑ, εκκαθαριστής δαπανών - εντολέας πληρωμών, Π.Ο.Υ, δανεισμός ΟΤΑ)
 • Συγκριτική επισκόπηση με τους Ν 3463/2006 & Ν 3852/2010
 • Θέματα προσωπικού ΟΤΑ

Ο Παναγιώτης Ζυγούρης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που αφορούν όλα τα ζητήματα του δικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι Νομικός Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) και Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α). Έχει συγγράψει δύο δίτομα έργα, αφενός ερμηνεία για τον Ν 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (2008) και αφετέρου την ερμηνεία του Ν 3852/2010 «Καλλικράτης» (2010). Έχει συγγράψει πολλές μελέτες ενώ έχει μεγάλο γνωμοδοτικό έργο για τα ειδικής φύσεως ζητήματα που αφορούν το δίκαιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">