ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Κωδικός Προϊόντος : 17222|17223

Εμβάθυνση μέσα από Case studies

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)
Φυσική παρουσία
Εισηγητές: Ιωάννης Καρδίζης, Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής, Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια: 8 ώρες
Ημερ/νία: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 7 & Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 (17.00 - 21.00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Deloitte Academy και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ανακοινώνουν μια νέα εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά στη συνδιοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς της οικονομίας, φορολογίας & λογιστικής.

Το advanced πρόγραμμα, που αποτελεί συνέχεια του πρώτου κύκλου του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, στοχεύει μέσα από χαρακτηριστικά case studies να εξειδικεύσει και να εστιάσει σε κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως: οικονομικές καταστάσεις, ζητήματα φορολογίας, συνδυασμό λογιστικής με τον νέο νόμο για τις ΑΕ, κλείσιμο ισολογισμού με ασκήσεις, αναβαλλόμενη φορολογία με πρακτικά παραδείγματα & εξοικείωση με τις σχετικές έννοιες με βάση τα ΔΛΠ και φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

Με τη χρήση πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικές ασκήσεις ομάδας, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν μια καθαρά ουσιαστική κατανόηση του κόσμου της οικονομικής λειτουργίας μιας επιχείρησης που θα τους επιτρέψει να γίνουν ουσιαστικοί σύμβουλοι & συνδιαμορφωτές στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το advanced πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους επαγγελματίες νομικούς αφενός όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο του προγράμματος αφετέρου για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στη λογιστική των εταιριών και να συνδυάσουν τη φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να τους παράσχει καλύτερη κατανόηση της γλώσσας και της σημασίας της οικονομικής λειτουργίας μίας επιχείρησης.

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 (17.00 - 21.00)
Επανάληψη βασικών εννοιών της λογιστικής με συγκεκριμένα παραδείγματα

- Οι βασικές έννοιες της λογιστικής (χρέωση, πίστωση, ενεργητικό, παθητικό, καθαρή θέση) αναλύονται συνοπτικά, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν εκ νέου με τις Οικονομικές Καταστάσεις μιας εταιρείας και με τις βασικές λογιστικές εγγραφές της.

Ανάλυση λογιστικής - φορολογικής βάσης
- Επιχειρείται μια πρώτη σύνδεση της λογιστικής με τον υπολογισμό του φόρου (φορολογική νομοθεσία) με συνδυασμό των δύο πλαισίων. Επίσης αναλύονται και ζητήματα φορολογίας και ειδικά παρακρατούμενων φόρων και εκπεσιμότητας δαπανών για φορολογικούς σκοπούς.

Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων με άσκηση
- Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στους λογαριασμούς της καθαρής θέσης και συνδέει τη λογιστική με τον νέο νόμο περί ΑΕ.

Κλείσιμο Ισολογισμού με ασκήσεις
- Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα.

Διάθεση κερδών
- Εκτός από τις λογιστικές εγγραφές της διάθεσης κερδών στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν και όλα τα σχετικά φορολογικά ζητήματα.

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 (17.00 - 21.00)
Βασικές αρχές υπολογισμού αναβαλλόμενης φορολογίας (προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης) & εξειδικευμένα θέματα κύριου και αναβαλλόμενου φόρου
- Μετά από μια σύντομη επανάληψη υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου πραγματοποιείται η βασική εισαγωγή στον αναβαλλόμενο φόρο (Απαίτηση και Υποχρέωση) με πρακτικά παραδείγματα και εξοικείωση με τις έννοιες με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων - φορολογική εξίσωση - Αφορολόγητα έσοδα και μη εκπιπτόμενες δαπάνες - Πίστωση παρακρατούμενων φόρων
- Μέσα από ολοκληρωμένο παράδειγμα οι συμμετέχοντες κατανοούν τον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος (απαλλασσόμενο οριστικά και προσωρινά έσοδο και μη εκπιπτόμενη δαπάνη) και του τρόπου υπολογισμού του κύριου και οφειλόμενου φόρου. Δίδεται έμφαση και σε νομικά ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με τους παρακρατούμενους φόρους.

Ο Ιωάννης Καρδίζης είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονομικό της Νομικής και έχει πάρει MBA από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Είναι Head of Reporting & Controlling στην Deloitte Ελλάδος και εντάχθηκε στην εταιρία από τον Ιούλιο του 2011. Εκπροσωπεί τη Deloitte σε όλα τα διεθνή συνέδρια που αφορούν το Financial Reporting, Budgeting και Business Plan. Τα τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει το σεμινάριο «The Financial Reporting Cycle» και «Finance for Non-Financiers» αρχικά στην PwC Academy (μέχρι το 2011) και τώρα στη Deloitte Academy. Πριν τη Deloitte, ήταν Manager στην PwC στην Οικονομική Διεύθυνση. Έχει επίσης εργαστεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής σε μεγάλη Ναυτιλιακή εταιρία στον Λονδίνο.

 

Ο Κωνσταντίνος Ρουμπής Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, ασχολούμενος με έργα στον τομέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εσωτερική νομοθεσία για τη φορολογία Νομικών Προσώπων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά με το σχεδιασμό ή και την αναδιάρθρωση της μετοχικής δομής επιχειρήσεων και Ομίλων, εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς, εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αρχιτεκτονική δομής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν μέλος ομάδας διενέργειας πλήθους φοροδιαγνωστικών ελέγχων (due diligence) και έχει βοηθήσει εγχώριους και διεθνείς πελάτες στις διαπραγματεύσεις τους για την εξαγορά Ελληνικών επιχειρήσεων και τη βέλτιστη δυνατή φορολογικά δομή της επένδυσής τους. Στα πλαίσια αυτά, μεγάλο βάρος της εργασίας του έχει δοθεί στις διεθνείς φορολογικές παραμέτρους των έργων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν τον φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, τόσο για θεσμικούς, όσο και για ιδιώτες επενδυτές. Είναι επίσης επικεφαλής του Deloitte Academy (προγράμματα σεμιναρίων και επιμόρφωσης για στελέχη επιχειρήσεων). Εκτός από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι και μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ιωάννης Καρδίζης

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  35602

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Kωνσταντίνος Ρουμπής

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  45746

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">