Σεμινάριο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό & Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
Φυσική παρουσία
Φυσική παρουσία
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17286|17287
Ημερ/νία: Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 18, 20, 21, 25, 27 & 28 Νοεμβρίου 2019. Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη (17.00 - 21.00)
Διάρκεια: 24 ώρες
Επιστημονική υπεύθυνη: Κ. Σαββαΐδου, Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος
Εισηγητές: Κ. Σαββαΐδου, Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη, Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη, Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Η Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής ΑΠΘ σε συνεργασία με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ εγκαινιάζουν μια εκπαιδευτική συνεργασία με την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής & διοίκησης.

 

Σκοπός του Eκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η κατανόηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της απάτης στον ΦΠΑ. Η παρουσίαση συνοδεύεται από case studies που βοηθούν στην κατανόηση όλων των θεμάτων μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και φορολογικούς συμβούλους, οικονομολόγους, προϊσταμένους λογιστηρίου και λογιστές και λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα ευρωπαϊκου φορολογικού δικαίου, δικαστές καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής που ενδιαφέρονται για το φορολογικό δίκαιο.
 

 • Βασικές έννοιες: φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, διάβρωση φορολογικής βάσης
 • Σχέδιο δράσης για την διάβρωση της φορολογικής βάσης και την μεταφορά κερδών στην αλλοδαπή- BEPS project
 • Αντικαταχρηστικές ρήτρες στις οδηγίες Μητρικών - Θυγατρικών, Τόκων - Δικαιωμάτων, Συγχωνεύσεων
 • Οδηγία κατά της Φοροαποφυγής (ATAD και ATAD II)
 • Νομολογία του ΔΕΕ για την καταχρηστική φοροαποφυγή
 • Οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα
 • Tax Rulings και κρατικές ενισχύσεις
 • Πρόσφατες προτάσεις οδηγιών (CCTB, CCCTB, Financial Transaction Tax)
 • Απάτη ΦΠΑ
 • Case studies
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα

Η Κατερίνα Σαββαΐδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εξωτερικός συνεργάτης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση. Είναι επίσης Δικηγόρος,  Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών.

Η Κατερίνα Σαββαΐδου διετέλεσε Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της ΓΓΔΕ, Νομικός Σύμβουλος Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υφυπουργού Οικονομικών, Ειδικός Συνεργάτης στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Έχει διδάξει στο ΕΚΠΑ, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί στην εταιρία PwC και στην εταιρεία ARTHUR ANDERSEN.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, έχει δίπλωμα Πανεπιστημιακών Γαλλικών Σπουδών (Université Jean-Moulin-Lyon III), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου (Université de Paris I-Sorbonne), μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου (Université de Paris II, Assas) και διδακτορικό (Université de Paris II, Assas). Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό πεδίο της φορολογίας επιχειρήσεων, στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (Harvard University’s John F. Kennedy School of Government) με θέμα «Συγκριτική φορολογική πολιτική και διοίκηση».

Τέλος είναι κάτοχος διάφορων επαγγελματικών πιστοποιήσεων, όπως ιδίως το Διαγνωστικό Εργαλείο Αξιολόγησης της Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool – Training for Assessors (SPOC)), Advance Diploma in International Taxation (ADIT) – UK’s Charted Institute of Taxation, Δημοσιονομική Διαχείριση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Public Financial Management (PFM) - International Monetary Fund), ενώ έχει συγγράψει διάφορα επιστημονικά άρθρα και βιβλία στο φορολογικό και δημοσιονομικό δίκαιο και είναι ομιλήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Βασιλική Αθανασάκη είναι Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο και το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (με βαθμό ομόφωνα άριστα), μεταδιδακτορική ερευνήτρια και επιστημονική συνεργάτης-ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος της οποίας είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ κ. Αικατερίνη Σαββαΐδου.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από όπου έχει λάβει με άριστα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Έχει λάβει Δίπλωμα Διεθνούς Φορολογίας (Advanced Diploma of International Taxation, ADIT) από το Βρετανικό Ινστιτούτο Φορολογίας (Chartered Institute of Taxation, CIOT, London) και διπλώματα στην ελληνική φορολογία και τη λογιστική από την PwC Academy, ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βέλγιο, Ιταλία, Τσεχία, Πολωνία, Αυστρία). Έχει επίσης παρακολουθήσει σεμινάρια και έχει λάβει σχετικές πιστοποιήσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων (management essentials), στην ηγεσία (leadership essentials), στις διαπραγματεύσεις (negotiations) και στα χρηματοοικονομικά (finance essentials) από το Harvard Business Publishing του Harvard University σε συνεργασία με τη Deloitte.

Έχει εργασθεί για 7 χρόνια σε εταιρείες Big4 (PwC και Deloitte, όπου υπήρξε Manager) και 3 χρόνια σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και έχει πλούσια εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό φορολογικό δίκαιο, το φορολογικό σχεδιασμό και το transfer pricing καθώς και στη σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών και στη δικαστική εκπροσώπηση μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων στις φορολογικές τους διαφορές σε Ελλάδα (στα διοικητικά δικαστήρια) και εξωτερικό.

Επίσης, έχει υπάρξει εισηγήτρια σε σεμινάρια φορολογικού δικαίου και φορολογικής διαδικασίας στη Deloitte Academy, όπου υπήρξε και σύμβουλος σε θέματα business planning και σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συγγράψει βιβλία με αντικείμενο το φορολογικό δίκαιο καθώς και ένα μεγάλο αριθμό άρθρων στα μεγαλύτερα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και σε εφημερίδες.

Η Δήμητρα Κούνη είναι Δικηγόρος με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο και υποψήφια διδάκτωρ Φορολογικού & Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα «MSc in Business for Lawyers» από το ALBA Graduate Business School, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο από τη Deloitte.

Η Δήμητρα Κούνη σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος σε θέματα Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου και ως νομική σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιρειών. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ασκούμενη δικηγόρος στην Τράπεζα Πειραιώς, ως νομική σύμβουλος στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Περιστερίου, ασχολούμενη με θέματα δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Δικηγορικό Γραφείο «Μ&Π Μπερνίτσας», με κύριο αντικείμενο το τραπεζικό και εμπορικό δίκαιο.

Τέλος έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και επιστημονικών ημερίδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υπήρξε ομιλήτρια σε ετήσια συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θεματολογία σχετική με το Φορολογικό Δίκαιο και σε ημερίδες στη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει συγγράψει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά, ενώ συνδράμει και στην ύλη του ενημερωτικού δελτίου της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, ασχολούμενη κυρίως με θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Πρόσφατα συμμετείχε και ως εισηγήτρια σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Όσοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από ολοκληρωμένη παρακολούθηση και γραπτή δοκιμασία που θα διεξαχθεί με το πέρας της εκπαίδευσης (προαιρετική διαδικασία). Όσοι δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία θα λάβουν Βεβαίωση παρακολούθησης. Η συμμετοχή στη γραπτή εξέταση προϋποθέτει την καταβολή του επιπλέον ποσού των 100€.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ και η έδρα Jean Monnet «European Tax Policy & Administration» παρέχουν δύο (2) υποτροφίες για δωρεάν παρακολούθηση του προγράμματος σε νέους δικηγόρους (μέχρι 2 έτη) που έχουν αποφοιτήσει από την Νομική Σχολή με βαθμό «Άριστα» (μ.ο. 8.5 και άνω) και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στα μαθήματα Ευρωπαϊκό ή Φορολογικό Δίκαιο είναι επίσης «Άριστα» (μ.ο. 8.5 και άνω) συνεκτιμωμένων και εισοδηματικών κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την λήψη των δύο (2) υποτροφιών που πληρούν τα κριτήρια που έχουν ανακοινωθεί θα πρέπει να προσκομίσουν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, κα Σοφία Γεωργοπούλου, τηλ.: 210 3678920, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής τους στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου.


 • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου
 • Βεβαίωση περάτωσης σπουδών από την οποία να προκύπτει αριθμητικά ο μ.ο. της βαθμολογίας του πτυχίου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">