Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ - 3ο Τμήμα

Mydata (My Digital Accounting & Tax Application)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ - 3ο Τμήμα
LIVE STREAMING
LIVE STREAMING
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17663
Ημερ/νία: Τρίτη 2 Ιουνίου 2020
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 (15.00 – 20.00)
Διάρκεια: 5 ώρες
Εισηγητής: Ι. Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Από τη χρήση 2020 όλες οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται στη διαβίβαση των δεδομένων όλων των λογιστικών εγγραφών τους στην πλατφόρμα Mydata της ΑΑΔΕ. Στην πλατφόρμα αυτή θα τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-βιβλία) τα οποία θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης. Οι αλλαγές που θα φέρει η εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στη λειτουργία των λογιστηρίων θα είναι κολοσσιαίες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο κανονιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων μετά την εισαγωγή των ΕΛΠ και την κατάργηση του ΚΦΑΣ. Το Σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια σαφή και εμπεριστατωμένη εικόνα για το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών βιβλίων. Επίσης στο Σεμινάριο θα επισημανθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση των e-βιβλίων.

Τo Σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί για την εφαρμογή στην πράξη της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης.

Mydata η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

• Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.
• Mydata. Τι είναι και πως λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα e-βιβλία της ΑΑΔΕ
• Ποιους αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία.
• Ηλεκτρονικά βιβλία και η σχέση τους με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
• Τι αναμένεται ότι θα ισχύσει για τους φορείς του Δημοσίου και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά.
• Ηλεκτρονικά Βιβλία και αγρότες. Η ειδική περίπτωση των αγροτών ειδικού καθεστώτος.
• Η χρήση του 2020 ως πρώτη εφαρμογή των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία.
• Επαλήθευση της ορθότητας των φορολογικών δηλώσεων με βάση τις εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων.
• Ηλεκτρονικά Βιβλία και Λογιστικό – Φορολογικό Αποτέλεσμα. Η πλατφόρμα Mydata ως εργαλείο για την επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.
• Τα μηνύματα λάθους και επισημάνσεων στο Mydata
• Οι αλλαγές που συνεπάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για την λειτουργία των λογιστηρίων και το επάγγελμα του λογιστή.

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ

• Τρόποι διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
• ΕΛΠ και Ηλεκτρονικό τιμολόγιο.  Ηλεκτρονική Απόδειξη Λιανικής
• Τρόποι έκδοσης ενός Ηλεκτρονικού Τιμολογίου
• Το πρότυπο Ηλεκτρονικού τιμολογίου και τα πεδία που προβλέπονται στην εγκύκλιο Α1017/2020
• Θέσπιση Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων - ΥΠΑΗΕΣ. (εγκύκλιος Α1035)
• Υποχρεώσεις ΥΠΑΗΕΣ για διαβίβαση δεδομένων στο Mydata.
• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στα πλαίσια Δημοσίων Συμβάσεων (B2G)
• Όρια και φύση συμβάσεων προμήθειας Δημοσίου για εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
• Τα σχέδια της ΑΑΔΕ για το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής
• Διαβίβαση Δεδομένων από Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς
• Αναβάθμιση ΕΑΦΔΣΣ και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (Α1024/2020)
• Απόσυρση παλαιών ΦΤΜ με βάση την εγκύκλιο Α1011/2020
• Online σύνδεση των ΦΗΜ για διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
• Υποχρέωση για απεικόνιση φορολογικής σήμανσης με QR code στις Αποδείξεις Λιανικής.
• Πρόστιμα που επιβάλλονται για μη αναβάθμιση ΦΗΜ και μη διαβίβαση δεδομένων από ΦΗΜ.
• Η πλατφόρμα Esend της ΑΑΔΕ  
• Η διαβίβαση δεδομένων από ΕΑΦΔΣΣ πρατηρίων καυσίμων.
• Η καταχώρηση χειρόγραφων ΑΠΥ  & ΑΛΠ στο Mydata.

Διαβίβαση Φορολογικών Παραστατικών στο Mydata

• Τα  Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ.
• Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ
• Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά
• Αντιστοίχιση των Φορολογικών Παραστατικών μιας επιχείρησης με την ορθή  κατηγορία πρότυπου παραστατικού.
• Επιχειρησιακή Ανάλυση παραστατικών ΑΑΔΕ
• Οι υποπεριπτώσεις των πρότυπων παραστατικών ΑΑΔΕ
• Τιμολόγια Αγορών, Αυτοτιμολόγηση και Τίτλοι Κτήσης στο Mydata
• Παραστατικά Λήπτη. Τιμολόγια προμηθευτών Εξωτερικού και δαπάνες με ΑΛΠ ή άλλα παραστατικά λιανικής
• Οι λογιστικές Εγγραφές Οντότητας. Τύποι λογιστικών Εγγραφών και τρόπος διαβίβασης τους. Εγγραφές ακυρώσεων.
• Αναλυτική Παρουσίαση των στηλών των πρότυπων παραστατικών ΑΑΔΕ
• Ο  Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Mark κάθε παραστατικού και ο μοναδικός id που παράγει το σύστημα.
• Ο χαρακτηρισμός των αντικριζόμενων παραστατικών από τον λήπτη.
• Πεδία παραστατικού που αφορούν την δήλωση ΦΠΑ
• Πεδία παραστατικού που αφορούν την δήλωση εισοδήματος (Ε3)

Ηλεκτρονικά Βιβλία και Συγχρονισμός με τα Λογιστικά Βιβλία.

• Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών του Mydata
• To Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης  του Mydata.
• Η απλογραφική Μορφή των ηλεκτρονικών βιβλίων
• Οι στήλες διάρθρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
• Διαβίβαση δεδομένων από απλογραφικά βιβλία στο Mydata
• Τα διπλογραφικά βιβλία και η διαβίβαση των δεδομένων τους στο Mydata
• Ποιες λογιστικές εγγραφές αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία και ποιες όχι.
• Επιχειρήσεις σε Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ και διαβίβαση δεδομένων.
• Αντιμετώπιση εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εγγραφές στα ηλεκτρονικά βιβλία.
• Συγχρονισμός των εγγραφών μεταξύ των φορολογικών βιβλίων και των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ιωάννης Τριανταφύλλου,

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός δaιευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες, ενώ έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού στη φορολογική νομοθεσία.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Τρίτη 26 Μαΐου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για το Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% για το 2020.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ιωάννης Τριανταφύλλου
Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  46471

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Α.Φ.Μ 094443580
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">