ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

Σειρά : ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Καράκωστας
Συγγραφέας: Ν.-Χ. Σαμαρά
Πρόλογος: Παπαχρίστου Θανάσης
ISBN: 978-960-272-711-9
Σελίδες: 216
Έκδοση: 2010
 

Περιγραφή Περιεχόμενα