Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 15359
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 7 ώρες
Εισηγητής: Γ. Μανούρης, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ (Δημόσιο Δίκαιο) και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
Κύριοι σκοποί του παρόντος σεμιναρίου είναι: α) να καταστήσει γνωστό τόσο το νομικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως σε επίπεδο ενωσιακού και εσωτερικού δικαίου, όσο και τις βασικές θέσεις της νομολογίας του ΔΕΕ και των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας μας (κυρίως του ΣτΕ), για τα θέματα αυτά, β) να καταστήσει γνωστό το νομικό πλαίσιο και τη νομολογία που αφορά τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι αποδέκτες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αναλόγως σχετικά ζητήματα που αναφέρονται αφενός μεν στη χωροθέτηση έργων, δραστηριοτήτων καθώς και στην εκπόνηση προγραμμάτων και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου δε στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, Νομικούς, Μηχανικούς και άλλους επιστήμονες συναφών κλάδων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα, δραστηριότητες και προγράμματα: Βασικά στοιχεία του θεσμού
 • Αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, αρχή της πρόληψης και αρχήτης προφύλαξης
 • Ενωσιακό δίκαιο: Βασικές Οδηγίες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα, δραστηριότητες και προγράμματα
 • Άρθρο 24 του Συντάγματος, με έμφαση στις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, πρόληψης και προφύλαξης
 • Ν 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως ισχύει
 • Λοιπό κανονιστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως ισχύει
 • Νομολογία του ΔΕΕ
 • Νομολογία του ΣτΕ


ΑΠΕ - Χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ

 •  Συμβατικές μορφές ενέργειας-Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
 •  Βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 •  Βασικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συμβατικών μορφών ενέργειας
 •  Βασικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 •  Χωροθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές -Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και νομολογία

Ο Γιώργος Μανούρης είναι Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ (Δημόσιο Δίκαιο) και Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου MSc, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Δικαίου. Παρουσιάζει αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, για πολλά έτη. Μεταξύ άλλων, ως διδάσκων (ΠΔ 407/1980), έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα ΑΕΙ, ως επιστημονικός συνεργάτης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα ΤΕΙ, ενώ είναι για πολλά έτη εκπαιδευτής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει διδάξει επίσης και σε άλλους φορείς, όπως Στρατιωτικές Σχολές, ΔΕΗ κ.ά. Έχει να επιδείξει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Εκτός των άλλων, έχει δέκα εννέα (19) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ τριάντα πέντε (35) εργασίες του είναι δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση όλης της εργασίας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">