Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΔIKAIO ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (logistics)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 15588
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητής: Μ. Πατεράκης, Δρ Νομικής, Δικηγόρος, Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου
Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξοικείωση στην πράξη με τις έννοιες και τους κανόνες που διέπουν το Δίκαιο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics). Ειδικότερα δε με τις έννοιες της μεταφοράς, των προσώπων που αναμειγνύονται σε αυτήν (μεταφορέας - παραγγελιοδόχος μεταφοράς) και της ευθύνης τους, των εγγράφων που χρησιμοποιούνται CMR (δελτίο παράδοσης), Bill of Lading (φορτωτική), τιμολόγιο ναύλου, ηθελημένης κακής διαχείρισης (willful Misconduct), φυλασσόμενου χώρου, καθώς και με τις έννοιες του δικαίου της Αποθήκευσης, όπως είναι τα είδη των αποθηκών, τα πρόσωπα που μετέχουν στην διαδικασία αποθήκευσης και οι ευθύνες τους, καθώς επίσης και όλα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τις ιδιωτικές αποθήκες.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη της Οικονομικής των Μεταφορών και ιδιαίτερα σε όσους ασχολούνται με τα Logistics, υπαλλήλους μεταφορικών εταιρειών και εταιρειών αποθήκευσης, αποθήκευσης ψύχους, καθώς και μεμονωμένους μεταφορείς, λογιστές και φοροτεχνικούς, στελέχη λιμένων, τελωνειακούς, μηχανικούς (ιδιαίτερα παραγωγής και διοίκησης) κ. ά.

Α. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 • Το φαινόμενο, η σημασία, η κοινωνική και οικονομική διάσταση της μεταφοράς
 • Είδη μεταφορών (χερσαία, προσώπων, πραγμάτων, εθνική, διεθνής, επικίνδυνων ουσιών «ADR», ευπαθών προϊόντων «ΑΤP», ταχυδρομική κ.ά.)
 • Μετέχοντα πρόσωπα (Παραγγελιοδόχος μεταφοράς - Είδη παραγγελιοδόχων: Υποπαραγγελιοδόχος μεταφοράς, Μεσολαβών ή ενδιάμεσος παραγγελιοδόχος μεταφοράς - Πραγματικός μεταφορέας)
 • Οι συμβάσεις (σύμβαση παραγγελίας μεταφοράς, σύμβαση μεταφοράς: Εθνική «επιτόπια» μεταφορά - Έννοια - Απαράδεκτο - Ευθύνη - Παραγραφή - Νομαρχιακές μεταφορές, Διεθνής Μεταφορά - η ΔΣ CMR - Η διάρθρωση του συστήματος ευθύνης του μεταφορέα - Η CMR και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς - Μεταφορά με αντικαταβολή του τιμήματος - Ευθύνη - Ηθελημένη κακή διαχείριση - Φυλασσόμενος χώρος - Παραγραφή - Περάτωση της μεταφοράς )
 • Τα έγγραφα μεταφοράς (φορτωτική εθνικής μεταφοράς, δελτίο παράδοσης διεθνούς μεταφοράς «CMR», διαφορές από φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς «Bill of Lading», τιμολόγιο ναύλου)

Β. Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

 • Τα στοιχεία της παρακαταθήκης κατά τον Αστικό Κώδικα
 • Είδη παρακαταθήκης (ανώμαλη, μεσεγγύηση, αποθήκευση στις Γενικές Αποθήκες κ.ά.)
 • Δικαιώματα - Υποχρεώσεις και ευθύνη των μερών (θεματοφύλακας, παρακαταθέτης)

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

 • Η αποθήκευση σε γενική αποθήκη (βασικά χαρακτηριστικά, υποχρεώσεις, ευθύνη, έκδοση αποθετηρίων και ενεχυρογράφων κ.ά.)
 • Η αποθήκευση σε λοιπές αποθήκες (η αποθήκη του Ν 3325/2005, η ίδρυση αποθήκης κ.ά.)
 • Σεβασμός κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος
 • Σεβασμός κανόνων υγιεινής
 • Τήρηση κανόνων πυροπροστασίας της αποθήκης
 • Τήρηση κανόνων χειρισμού μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην αποθήκη
 • Ευθύνη αποθήκης
 • Φορολογική αποθήκη
 • Αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης
 • Αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης
 • Ελεύθερες ζώνες - Αποθήκες
 • Κεντρική υγειονομική αποθήκη
 • Γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης

O Δρ Μιχ. Α. Πατεράκης είναι δικηγόρος και ειδικεύεται στο Δίκαιο των Μεταφορών και Αποθηκεύσεων. Είναι ιδρυτής του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Μεταφορικού Δικαίου» που εκδίδεται από το 1980, ενώ έχει συγγράψει πολλά βιβλία στο άνω αντικείμενο και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στο νομικό και καθημερινό Τύπο. Χαρακτηριστικά έργα του είναι τα εξής: Κωδικοποίηση δικαίου μεταφορών (1981), Αεροπορική μεταφορά πραγμάτων (1991), Διεθνής οδική μεταφορά
πραγμάτων (1991), Η παραγγελία μεταφοράς (2002), Νομοθεσία οδικής μεταφοράς πραγμάτων (2005), Ζητήματα μεταφοράς ( 2007), Η αποθήκευση (2010).
Το Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου τον διόρισε Επισκέπτη Καθηγητή στο τμ. Νομικής στις 17.12.2015.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">