Χ. Δημόπουλος


Βιβλία

Θεωρία και Πράξη

Συγγραφείς: Χ. Δημόπουλος, Κ. Κοσμάτος
Σελίδες: 416
Έκδοση: 2017
Το έργο «Δίκαιο Ανηλίκων» αποτελεί μια σύνολη προβληματική της νομοθετικής αντιμετώπισης του ανηλίκου ως δράστη και ως θύματος. Στην αρχή εξετάζονται η ιστορική - εγκληματολογική προσέγγιση και η διεθνής αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται κεφάλαια για τη διεθν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 344
Έκδοση: 2017
Το παρόν έργο «Η Πραγματογνωμοσύνη» αποτελεί μια μονογραφία για το αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης. Η πραγματογνωμοσύνη συνιστά ένα σπουδαίο αποδεικτικό μέσο της ποινικής διαδικασίας. Ο βασικός λόγος καθιέρωσης των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων ήταν και φέρεται ότι είναι η δι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Συνεργασία: Β. Θεολόγη
Σελίδες: 274
Έκδοση: 2012
Αντικείμενο του έργου «Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας» αποτελεί αφενός η παρουσίαση της επιστήμης και του αντικειμένου της εγκληματολογίας, αφετέρου οι κατά τα τελευταία χρόνια πρόοδοι που έχουν γίνει πάνω στη γνώση του εγκληματικού φαινομένου αλλά και οι νέες μορφές εγκληματικότητας.Ειδικότερα, στο Πρώ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρητική προσέγγιση, κατʼ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση
Συγγραφέας: Φ. Ριζάβα
Πρόλογος: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 904
Έκδοση: 2012
Το οργανωμένο έγκλημα συνιστά μετά το έγκλημα του λευκού περιλαιμίου, τον δεύτερο βασικό βραχίονα της οργανωμένης εγκληματικότητας, το οποίο εμπλέκει εγκληματικές επιχειρηματικές ομάδες που στοχεύουν στην απόκτηση οικονομικού κέρδους με παράνομα μέσα. Η παρούσα μονογραφία με τίτλο «Οργανωμένο Έγκλημ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Επιμέλεια: Ν. Λαγού
Σελίδες: 760
Έκδοση: 2011
Η Ανακριτική, δηλαδή η διαδικασία, τα αρμόδια ανακριτικά όργανα και οι μέθοδοι που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάκριση, αποτελεί αντικείμενο της 2ης έκδοσης του εν λόγω έργου, το οποίο αποτελείται από 14 κεφάλαια. Η Ανακριτική είναι ένας σύνθετος επιστημονικός κλάδος, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Β. Θεολόγη
Πρόλογος: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 520
Έκδοση: 2011
Το έργο Εγκληματικότητα και ΜΜΕ έχει ως αντικείμενο το ζήτημα της προβολής της εγκληματικότητας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και συγκεκριμένα μέσα από τις ειδησεογραφικές εκπομπές, τις εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου και τον Τύπο.Διαρθρώνεται σε τέσσερα Μέρη: ΜΜΕ και θεωρίες για το έγκλημα,...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο Ανήλικος Δράστης - Το Ανήλικο Θύμα, Προστασία Ανηλίκων, Πρόληψη, Επιμελητές Ανηλίκων
Επιμέλεια: Χ. Δημόπουλος, Κ. Κοσμάτος
Συνεργασία: Ν. Λαγού
Σελίδες: 432
Έκδοση: 2010
Ο Κώδικας Δικαίου Ανηλίκων αποτελεί μια πλήρη ανακάθαρση των νομοθετικών κειμένων, τα οποία ρυθμίζουν την εγκληματικότητα και τη θυματικότητα των ανηλίκων.Προς τούτο, παραθέτονται όλα ανεξαιρέτως τα ποινικά, σωφρονιστικά και θυματολογικά νομοθετήματα του ισχύοντος ελληνικού δικαίου -κατʼ αυστηρή χρο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Χ. Δημόπουλος, Κ. Κοσμάτος
Συνεργασία: Ν. Λαγού
Σελίδες: 1200
Έκδοση: 2010
Η τρομοκρατία και οι τρομοκρατικές πράξεις, αν και δε συνιστούν πρόσφατη εγκληματική δραστηριότητα ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων, εντούτοις, λόγω της παγκοσμιοποίησης, γνωρίζουν τελευταία μια διαρκή έξαρση τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς. Η τρομοκρατία τελεί σε πλήρη διαπλοκή με το οικονομικό ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 640
Έκδοση: 2009
Το παρόν έργο καλύπτει την ύλη του Σωφρονιστικού Δικαίου και περιλαμβάνει τα καίριας σημασίας γνωστικά αντικείμενα της Σωφρονιστικής Επιστήμης. Συγκεκριμένα, μετά από κάποιες εισαγωγικές έννοιες και παρατηρήσεις, εξετάζονται η επιστημολογία της φυλακής, τα σωφρονιστικά συστήματα, ενώ γίνεται και μια...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Επιμέλεια: Ν. Λαγού
Σελίδες: 1276
Έκδοση: 2008
Το εν λόγω έργο παρουσιάζει την επιστήμη και το αντικείμενο της εγκληματολογίας καθώς και τις κατά τα τελευταία χρόνια προόδους που έχουν γίνει πάνω στη γνώση του εγκληματικού φαινομένου. Ειδικότερα, στο πρώτο Μέρος μετά την παρουσίαση των απόψεων των Εγκληματολόγων More, Hobbes, Beccaria, Bentham κ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διαχρονική - Εγκληματολογική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μ. Σκανδάμης
Πρόλογος: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2007
Η παρούσα μονογραφία προσεγγίζει, για πρώτη φορά ολοκληρωμένα, το φαινόμενο της τοκογλυφίας, το οποίο εξετάζεται στην ποινική, εγκληματολογική, οικονομική και κοινωνιολογική του διάσταση. Για τον σκοπό αυτό, ο συγγραφέας προσφεύγει στην ιστορικονομική αναδίφηση πληφοροριών για τη φύση και λειτουργία...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Συνεργασία: Ν. Λαγού
Σελίδες: 656
Έκδοση: 2007
Το παρόν έργο αναλύει το νομικό φαινόμενο της Αστυνομίας, ως ποινικού και εγκληματολογικού θεσμού πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο, που είναι αφιερωμένο στη θεωρητική σύλληψη και περιγραφή της Αστυνομίας με ευρεία και στενή έννοια, εξετάζονται η λειτουργία της αστυνόμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 598
Έκδοση: 2006
Η παρούσα μελέτη είναι αφιερωμένη στην επιστήμη της Θυματολογίας, η οποία αποτελεί μεν κλάδο της ευρύτερης Εγκληματολογίας, πλην όμως είναι μία αυτόνομη επιστήμη που ερευνά το θύμα γενικά και ανεξάρτητα από την τέλεση ενός εγκλήματος. Στην αρχή ο συγγραφέας εξετάζει την επιστήμη της Θυματολογίας και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Πρόλογος: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης
Σελίδες: 814
Έκδοση: 2006
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται μία συνολική θεώρηση του τρομοκρατικού γεγονότος της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο συγγραφέας, γνωστός για την εγρήγορση και ευαισθησία του πάνω στις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις, προσπαθεί να συνδέσει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με το φαινόμενο της τρομοκρατίας...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Επιμέλεια: Χ. Δημόπουλος, Κ. Κοσμάτος
Συνεργασία: Ν. Λαγού
Σελίδες: 700
Έκδοση: 2006
Το παρόν έργο αποτελεί ένα καινοτόμο βήμα για την επιστήμη της Θυματολογίας ως ανεξάρτητου και αυτοτελούς νομικού κλάδου. Η διάρθρωση της νομοθετικής ύλης καλύπτει το ισχύον δίκαιο που αφορά στα θύματα του εγκλήματος και έχει εμπλουτιστεί με το παράγωγο Δίκαιο Θυμάτων των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εμπορία - Πορνογραφία - Κατάχρηση σε ασέλγεια
Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 256
Έκδοση: 2006
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αντιμετωπίσει το επίκαιρο πρόβλημα των εγκλημάτων της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων και συγκεκριμένα τις βασικές μορφές τούτων, δηλαδή την εμπορία, την πορνογραφία και την κατάχρηση σε ασέλγεια. Πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη μάστιγα της εποχής μας, η οποία...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Πρόλογος: Ε. Βενιζέλος
Σελίδες: 712
Έκδοση: 2005
Το συστηματικό και θεσμικό ενδιαφέρον για τη διαφθορά είναι έντονο και σχετικά επίκαιρο, ενώ η μέχρι πρότινος κάλυψη του θέματος εξαντλούνταν περίπου στη δωροδοκία. Η παρούσα μονογραφία εξετάζει το πολυδιάστατο φαινόμενο της διαφθοράς, το οποίο δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα «κορυφής», αλλά ένα πρόβλημ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Χ. Δημόπουλος
Συνεργασία: Κ. Κοσμάτος
Σελίδες: 1132
Έκδοση: 2004
H παρούσα έκδοση συγκεντρώνει για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία το σύνολο των νομοθετημάτων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη συλλογή νομοθεσίας που έχει επιχειρηθεί ποτέ πάνω στα θέματα της Αστυνομίας. Περιλαμβάνει σαράντα ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 448
Έκδοση: 2004
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην καταστολή της «σωφρονιστικής επικινδυνότητας», δηλαδή στη νομοθετική και πρακτική αντιμετώπιση των έκρυθμων και οριακών καταστάσεων που δημιουργούνται στις φυλακές από τους επικίνδυνους κρατούμενους. Η ποινική και σωφρονιστική καταστολή των εγκληματιών συντελείται με...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Δημόπουλος
Σελίδες: 224
Έκδοση: 2002
Το ζήτημα των Ιδιωτικών Φυλακών παρουσιάζει ιδιαίτερο σωφρονιστικό ενδιαφέρον. Κατά την εφαρμογή του αναδεικνύονται σοβαρά νομικά και ηθικά προβλήματα, τα οποία έχουν αντιμετωπίσει ήδη οι χώρες εκείνες που υιοθέτησαν τον θεσμό. Πατρίδα των ιδιωτικών φυλακών είναι οι ΗΠΑ. Ακολούθησε η Μ. Βρετανία και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">