Χ. Τσίγκου

, Δικηγόρος, DEA, Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ


Βιβλία

Διαγράμματα – Ερμηνευτικά σχόλια – Υποδείγματα
Επιμέλεια: Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Χ. Τσίγκου
Συγγραφέας: Α. Μάνθος
Σελίδες: 616
Έκδοση: 2015
Το έργο Πνευματική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει 42 διαγράμματα και ανάλυση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στα ακόλουθα κεφάλαια: Βασικές έννοιες - Πηγές του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο δημιουργός - Το έργο - Το περιεχόμενο, η διάρκεια και η μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπορικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Λημματογραφημένη ερμηνεία
Συγγραφείς: Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Χ. Τσίγκου
Σελίδες: 856
Έκδοση: 2008
Η παρούσα έκδοση αποτελεί τη μοναδική λεξικογραφημένη ερμηνεία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα στον ελληνικό χώρο με στόχο κυρίως την κάλυψη πρακτικών αναγκών. Με την αναλυτική λημματογράφηση των βασικότερων εννοιών του Ν 2121/1993 παρέχεται στον αναγνώστη η δυνατότητα να ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Λεξικά, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητές: Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Δικηγόρος, ΔΝ, Χ. Τσίγκου, Δικηγόρος, DEA, Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως