Δ. Γεωργόπουλος

, Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO AcademyΣεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2017 8 Νοεμβρίου
Εισηγητές: Δ. Γεωργόπουλος, Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος, MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης, Lawyer, CFE, CIPP/E, CIPM, Regional Counsel Southern Europe GS4, Founding Member DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, K. Παπαδάτος, Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
Έναρξη:
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία