Δ. Λαδάς

, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών


Βιβλία

Συμβολή στο Δίκαιο της Εκμετάλλευσης

Συγγραφέας: Δ. Λαδάς
Σελίδες: 432
Έκδοση: 2018
Στην παρούσα μονογραφία «Το Δικαίωμα της Προσωπικότητας του Εργαζομένου» αναλύονται όλες οι επιμέρους εκφάνσεις του σχετικού δικαιώματος των μισθωτών, όπως αυτό αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα στον εργασιακό χώρο. Στο πρώτο μέρος, ο συγγραφέας παρουσιάζει το πλέγμα των συνταγματικών διατάξεων που ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Επιμέλεια: Δ. Λαδάς
Συγγραφείς: Γ. Πανίτσας, Ι. Γεροντίδης
Σελίδες: 328
Έκδοση: 2017
Ο Ν 4469/2017 φιλοδοξεί να εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς του έργου, αντιλαμβανόμενοι την πρακτική σπουδαιότητα που επίκειται να έχει η νομοθετική...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μορφές συλλογικής δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών
Συγγραφέας: Δ. Λαδάς
Πρόλογος: K. Adomeit
Σελίδες: 192
Έκδοση: 2011
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο του μποϋκοτάζ, το οποίο αποτελεί μορφή συλλογικής κυρίως δράσης που δεν ρυθμίζεται ρητά νομοθετικά. Αναλύεται το τριμερές μποϋκοτάζ, αναγκαίο στοιχείο του οποίου είναι η συλλογικότητα, καθώς και το διμερές μποϋκοτάζ, δηλαδή η άρνηση σύναψη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Εργατικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Παρέμβαση - Συντονισμός συζήτησης: Δ. Λαδάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών
Εισηγητής: Χ. Χασάπης
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως