Σεμινάριο

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17282|17283
Ημερ/νία: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00)
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Γ. Δέλλιου, Δικηγόρος, LL.M., MSc

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των μεθόδων προστασίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας εναντίον των πιστωτών, και ιδιαίτερα των Τραπεζών. Στόχος είναι μέσα από την ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου και την πρακτική παρουσίαση του μέσω παραδειγμάτων, ο αποδέκτης να αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη για τη λειτουργία των Τραπεζών και τους τρόπους προστασίας της περιουσίας του. Η ανάλυση ξεκινά από το προσυμβατικό στάδιο μέχρι το στάδιο της ενδεχόμενης δικαστικής διαμάχης. Αναλύει τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν και παρουσιάζει ενδεχόμενες λύσεις. Αφορά ένα επίκαιρο ζήτημα το οποίο στην κατεύθυνση που εξελίσσεται η ελληνική οικονομία θα έχει όλο και περισσότερη πρακτική αξία.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους της πράξης που χειρίζονται ανάλογες υποθέσεις εντολέων τους δικαστικά και εξωδικαστικά, λογιστές, οικονομικούς συμβούλους και γενικότερα σε οποιονδήποτε θα ήθελε να ενημερωθεί για τα διαρκώς επίκαιρα ζητήματα της άμυνας και προστασίας δανειοληπτών και εγγυητών στο πλαίσιο δανειακών συμβάσεων.

• Είδη Δανείων
- Τοκοχρεολυτικά Δάνεια
- Αλληλόχρεα Δάνεια
- Στεγαστικά Δάνεια
- Καταναλωτικά Δάνεια
- Άλλα είδη Δανείων

• Είδη Εγγυήσεων
- Διάκριση μεταξύ Δανειολήπτη και Εγγυητή
- Διάκριση μεταξύ Δανείων με την παροχή Εμπράγματων Ασφαλειών και Προσωπικών Ασφαλειών
- Διάκριση μεταξύ Περιορισμένης Εγγυήσεως και Απεριόριστης Εγγυήσεως
- Αντίστροφη Υποθήκη

• Μέτρα Πρόληψης
- Καταχρηστικότητα Δανειστή/Τραπέζης
- Εξωδικαστική Διευθέτηση
• Εξωδικαστικός μηχανισμός Ν. 4469/2017
• Αναδιάρθρωση
• Οικειοθελής παράδοση ακινήτων με διαγραφή χρέους

• Καταγγελία και Δικαστηριακή Διευθέτηση
- Διαταγή Πληρωμής
• Επίδοση προς γνώση
• Επίδοση με επιταγή
- Αγωγή

• Μέσα Άμυνας του Δανειολήπτη και του Εγγυητή
- Ανακοπή άρθρου 632 ΚΠολΔ
• Προθεσμία
• Πρόσθετοι Λόγοι
- Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ
• Προθεσμία
• Πρόσθετοι Λόγοι
• Σώρευση Δικογράφων
- Αίτηση Αναστολής
• Η σημασία αυτόνομης άμυνας Εγγυητή
- Πλάνη εγγυητή
- Υπερχρέωση πρωτοφειλέτη – αφερεγγυότητα
- Πτώχευση πρωτοφειλέτη

• Μέσα επίσπευσης Πιστούχου / Τραπέζης
- Ειδική Διαχείριση Ν. 4307/2014

• Πώληση/Μεταβίβαση κόκκινων δανείων

Γεωργία (Γιούλη) Δέλλιου,

Η Γεωργία (Γιούλη) Δέλλιου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πτυχιούχος Νομικής του City University of London με μεταπτυχιακές σπουδές στο International Commercial Law with specialisation in Banking Law (LLM). Επίσης είναι πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του King’s College London. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Ακινήτων και του Τραπεζικού Δικαίου. Στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της έχει συνεργαστεί με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες και αρχιτεκτονικά γραφεία για την παροχή νομικών συμβουλών και δικαστικής προστασίας. Η γνώση της σχετικά με το Τραπεζικό Δίκαιο δεν περιορίζεται στην άμυνα κατά των Τραπεζών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα τραπεζικά projects και έχει διεξάγει τον νομικό έλεγχο δανειακών συμβάσεων, καθώς και των σχετικών στην κάθε σύμβαση εμπράγματων εξασφαλίσεων και δικαστικών εγγράφων για λογαριασμό ξένων επενδυτικών εταιριών, των λεγόμενων distress funds.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">