Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

DATA BREACH WORKSHOP & SIMULATION (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Prepare Smart - Respond Fast

DATA BREACH WORKSHOP & SIMULATION (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Φυσική παρουσία
Φυσική παρουσία
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17518
Ημερ/νία: Σάββατο 23 Μαΐου 2020
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Σάββατο 23 Μαΐου 2020 (10.00 - 16.00)
Διάρκεια: 6 ώρες
Εισηγητές: Ν. Πέππας, CISA, CISM, Senior Manager, Risk Advisory, Deloitte Greece, Α. Βόρρας, Δικηγόρος, LL.M. mult. PhD (c.), CIPP/E, KBVL Law Firm, Μ. - Α. Παπουτσή, Δικηγόρος, LL.M., KBVL Law Firm
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Η Deloitte, η δικηγορική εταιρία KBVL Law Firm (member of Deloitte Legal Network) και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ανακοινώνουν μια νέα εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά στη συνδιοργάνωση προγραμμάτων εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, από έμπειρους νομικούς και επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνων της Deloitte.

Η τήρηση των αυξημένων υποχρεώσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σχετικά με τη διαχείριση παραβιάσεων, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους Oργανισμούς, δεδομένου ότι πολλοί δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν επιτυχώς ένα ανάλογο περιστατικό, διατηρώντας παράλληλα ακέραια την αποτελεσματικότητα στις καθημερινές τους λειτουργίες. Ως εκ τούτου, αποτελεί υψίστης σημασίας η κατάρτιση των αρμόδιων στελεχών και η δημιουργία ενός ρεαλιστικού πλαισίου ετοιμότητας, το οποίο θα επιτρέψει σε έναν Oργανισμό να διέλθει αποτελεσματικά και άμεσα από μια τέτοια κρίση.

Κατ’ επέκταση, το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εστιάζει αποκλειστικά σε πρακτικά ζητήματα αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με βάση την εμπειρία της Deloitte, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς. Αναλύει σε βάθος πραγματικά περιστατικά παραβιάσεων αξιολογώντας την αντιμετώπισή τους και τις πιθανές εναλλακτικές. Περιλαμβάνει προσομοίωση (simulation) παραβίασης προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκόμισαν από το παρόν πρόγραμμα. Αναδεικνύει και παρουσιάζει, με τρόπο απλό και κατανοητό, τα συνηθέστερα αίτια παραβιάσεων τόσο από τεχνολογικής όσο και οργανωτικής σκοπιάς. Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά στην προετοιμασία, αλλά και την έγκαιρη και ουσιαστική αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικούς Συμβούλους, Στελέχη Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριών, Στελέχη Διαχείρισης Κινδύνων, Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου, Ανώτερα Διοικητικά στελέχη (π.χ. Γενικοί Διευθυντές).

Σύντομη εισαγωγή στο εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων
- Ερμηνεία κρίσιμων διατάξεων GDPR & εθνικού δικαίου
- Οδηγίες WP29, ΑΠΔΠΧ, Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών & νομολογία
- Επεξήγηση ορισμών, διάκριση από συναφείς έννοιες

Παρουσίαση και ανάλυση ευρύτερου περιβάλλοντος ασφάλειας συστημάτων - για νομικούς

Προετοιμασία συμμόρφωσης & σχεδιασμός διαδικασίας διαχείρισης παραβιάσεων
- Αξιολόγηση Κινδύνου - Εντοπισμός επιχειρησιακών αδυναμιών
- Αναγνώριση ρόλων & αρμοδιοτήτων εντός της επιχείρησης
- Παρουσίαση βέλτιστων τεχνικών & οργανωτικών μέτρων
- Σχεδιασμός διαδικασίας διαχείρισης & ανάλυση επιμέρους βημάτων
- Μέθοδοι συνεχούς παρακολούθησης συμμόρφωσης

Workshop: Από τη θεωρία στην πράξη
- Παρουσίαση συγκεκριμένων περιστατικών παραβιάσεων στην Ελληνική & διεθνή αγορά
- Οδηγός Συμπλήρωσης (Αρχικής & Συμπληρωματικής) Φόρμας Γνωστοποίησης προς την ΑΠΔΠΧ - Υπόδειγμα
- Ενημέρωση Υποκειμένων - Υπόδειγμα
- Συχνά εντοπιζόμενες παραλείψεις & αστοχίες στη διαχείριση παραβιάσεων

Εξομοίωση γνωστοποίησης παραβίασης - Data Breach Simulation
- Διαχωρισμός σε ομάδες και διαμοιρασμός ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων
- Αντιμετώπιση παραβίασης βάσει συγκεκριμένου σεναρίου σε προκαθορισμένο χρόνο
- Απολογισμός - Συζήτηση - Ερωτήσεις

Νικόλαος Πέππας,

Ο Νικόλαος Πέππας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Η/Υ από το Florida Institute of Technology και ομότιτλου μεταπτυχιακού από το University of Central Florida των Η.Π.Α. και κατέχει τη θέση του Senior Manager στο τμήμα Risk Advisory της Deloitte στην Ελλάδα. Διαθέτοντας περισσότερα από δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, την ασφάλεια πληροφοριών και τη διαχείριση κινδύνων πληροφορικής.

Απόστολος Βόρρας,

Ο Απόστολος Βόρρας LL.M.mult., PhD.(c), CIPP/E είναι δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος Data Protection & Privacy της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου - Μπακάλης - Βενιέρης - Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal). Έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα, στη Φρανκφούρτη και στις Βρυξέλλες, ενώ είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ιδρυτής και co-chair του Ελληνικού Chapter του International Association of Privacy Professionals και του Athens Legal Hackers, καθώς και τακτικό μέλος της Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας. Διαθέτει περισσότερα από δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δίκαιο των νέων τεχνολογιών και της προστασίας της ιδιωτικότητας, έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό κρίσεων και παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων τα τελευταία έτη.

Μαρία - Αλεξάνδρα Παπουτσή,

Η Μαρία - Αλεξάνδρα Παπουτσή, LL.M. είναι δικηγόρος, μέλος του τμήματος Data Protection & Privacy της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου- Μπακάλης- Βενιέρης- Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal) και Technology Leader της Deloitte Legal Ελλάδος. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι και την Αθήνα, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με διάκριση από το University of Amsterdam / Columbia University in the City of New York. Διετέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Ιδρύματος Α.Σ. Ωνάση. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 έργα συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις GDPR και e-Privacy και έχει συνδράμει στη διαχείριση πλειόνων περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">