ΔΙΚΑΙΟ & ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟ & ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Πρακτικά Ημερίδας 9 Φεβρουαρίου 2007
Επιμέλεια: Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
ISBN: 978-960-272-489-7
Εύδοξος: 10486
Σελίδες: 176
Έκδοση: 2007
 

Περιεχόμενα