ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδρίδου
ISBN: 978-960-562-620-4
Εύδοξος: 59397257
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 784
Έκδοση: 2η, 2016
 

Περιγραφή Περιεχόμενα