ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Διεύθυνση Σύνταξης: Ευ. Περάκης
Συντακτική Επιτροπή: Ευ. Περάκης, Ι. Ληξουριώτης, Ι. Φωτόπουλος, Ι. Καράκωστας
Επιμέλεια Ύλης: Α. Καραντάνα, Κ. Μπέτζιου-Κάμτσιου, Ε. Αγγελόπουλος
ISBN: 1108-2720
Έκδοση: 2016

 

 

Περιγραφή

Τόμοι