ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

- Φορολογικές διαφορές
- Κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές
- Λοιπές διαφορές του Ν 702/1977
- Διαφορές του Ν 1406/1983
- Αγωγή
- Διοικητική εκτέλεση
- Διαφορές επί διοικητικών συμβάσεων
- Ανεξάρτητες Αρχές
- Διαφορές υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών
- Αλλοδαποί και πρόσφυγες

Επιμέλεια: Π. Μαρινάκης
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη, Ε. Θεοφανίδου, Σ. Κυβέλος, Κ. Παναγούλιας, Ν. Πανταζής, Π. Πανταζόπουλος, Α. Σταυρόπουλος, Π. Τσόγκας
ISBN: 978-960-622-143-9
Εύδοξος: 68398211
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 414
Έκδοση: 2017
 

Περιγραφή Περιεχόμενα