Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ - Ευθύνη του κράτους προς αποζημίωση – Κρατικές ενισχύσεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17641|17651|17919
Ημερ/νία: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη 10 & Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 (17:00 – 21:00)
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητής: Β. Καραγιάννης, Διδάκτωρ Νομικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB), Εταίρος στην δικηγορική εταιρία KLC

Είναι γεγονός ότι στην καθημερινή νομική πράξη παρατηρείται ορισμένες φορές έλλειψη εξοικείωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με αποτέλεσμα συχνά να υποτιμώνται οι δυνατότητες που αυτό προσφέρει λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (υπεροχή, άμεσο αποτέλεσμα και επικλητό κ.λπ.) και των δυνατοτήτων δικαστικής συνεργασίας που προσφέρει το δικαιοδοτικό σύστημα της Ένωσης κυρίως μέσω της υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ από τα εθνικά δικαστήρια. Έτσι, για τους νομικούς συμβούλους (in house και ανεξάρτητους) και τους δικηγόρους, το Σεμινάριο αποβλέπει να τους δώσει εκείνες τις ειδικές γνώσεις, ώστε να μπορούν στην πράξη στις υποθέσεις που χειρίζονται να διακρίνουν με ευστοχία τα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου που ενδεχομένως τίθενται, έτσι ώστε να μπορούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα των εντολέων τους σε εξώδικο, αλλά και δικαστηριακό επίπεδο με τον πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν με πιο γόνιμο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην καθημερινή νομική πράξη.

1η ημέρα: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Ι.  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά / αρχές της ενωσιακής έννομης τάξης πουκαθορίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης δικαστικής προστασίαςστους θιγόμενους ιδιώτες – ο ρόλος του προδικαστικού ερωτήματοςστο ΔΕΕ
▶ Υπεροχή – αυτονομία – άμεσο αποτέλεσμα – επικλητό
▶  Πρακτικήαποτελεσματικότητα και καλόπιστη συνεργασία – Οι ρήτρες των άρθρων 4 παρ. 3 ΣΕΕ και 106 παρ. 1 ΣΛΕΕ
▶ Αρχή της δικονομικήςαυτονομίας των κρατών μελών
▶ Δικαστικό σύστημα – προδικαστικόερώτημα στο ΔΕΕ: i. Ο σκοπός του προδικαστικού ερωτήματος, ii ορόλος των εθνικών δικαστηρίων, iii. Ο ρόλος των διαδίκων, iv. Πότευποβάλλεται; v. Πως διατυπώνεται;
▶ Παραδείγματα μέσα από τηνομολογία (υπόθεση «Κολλεγίων», υπόθεση «βασικού μετόχου», κ.ά.)

IΙ. Αποζημιωτική ευθύνη των κρατών μελών για παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου
▶  Η ευθύνη των κρατών μελών προέρχεται και καθορίζεται από το ενωσιακό δίκαιο
▶ Οι προϋποθέσεις γένεσης της ευθύνης
▶ Βαρεία και χαρακτηριστική παράβαση:i.     Το ενωσιακό δίκαιο γενικά ii. Η περίπτωση των οδηγιών
▶ Ζημία
▶ Αιτιώδης συνάφεια
▶ Υποκείμενα της ευθύνης

2η ημέρα: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

ΙΙΙ. Η εφαρμογή του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια ως παράδειγμα αποκέντρωσης των ενωσιακών αρμοδιοτήτων
▶ Περιγραφή του γενικού συστήματος ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων
▶ Οι αρμοδιότητες των Εθνικών Δικαστηρίων σε αντιδιαστολήπρος αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
▶ Ένδικη προστασία
▶ Υλοποίηση διαταγής/απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: i. Αμφισβήτηση του κύρους της απόφασης ανάκτησης της Επιτροπής ii. Αμφισβήτηση του κύρους εθνικής διαταγής ανάκτησηςiii. Αποζημίωση για μη εφαρμογή απόφασης ανάκτησης.
▶ Παράνομες ενισχύσεις i. Παρεμπόδιση καταβολής της παράνομηςενίσχυσης ii. Ανάκτηση της παράνομης ενίσχυσης (ασχέτως συμβιβάσιμου) iii. Ανάκτηση τόκων για το χρονικό διάστημα της παρανομίας iv. Επιδίκαση αποζημίωσης σε ανταγωνιστές και σε τρίτουςv. Προσωρινά μέτρα κατά της παράνομης ενίσχυσης.
▶ Συμβιβαστό κρατικών ενισχύσεων βάσει του Γενικού ΑπαλλακτικούΚανονισμού

Βασίλειος Σ. Καραγιάννης,

O Βασίλειος Καραγιάννης είναι Διδάκτωρ Νομικής του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB) και είναι Εταίρος στην δικηγορική εταιρεία KLC Αθηνών. Προηγουμένως διετέλεσε δικηγόρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού – μέλος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης (2006-2009). Υπήρξε επίσης Νομικός Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (2005-2006). Διετέλεσε (2009-2018) εντεταλμένος διδασκαλίας σε θέματα ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίδαξε στον προπτυχιακό κύκλο του ιδίου τμήματος ευρωπαϊκό δίκαιο αυτοδυνάμως ως διδάσκων ΠΔ 407/80. Έχει διδάξει επίσης ως εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2008-2010). Είναι πτυχιούχος Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών (1993) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULB), με Μεγάλη Διάκριση (1997). Έχει συγγράψει πέντε βιβλία σε θέματα ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου και έχει συμμετάσχει σε σειρά συλλογικών έργων. Έχει επίσης πολλές φορές αρθρογραφήσει σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου στον ελληνικό και τον αλλοδαπό επιστημονικό τύπο.
Φυσική Παρουσία

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Βίντεο (On-demand)

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.
Βίντεο (Live Streaming)

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">