ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 4 Τόμοι

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 4 Τόμοι

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου - Νέο Οικογενειακό Δίκαιο - Ενοχικό Δίκαιο - Μισθώσεις - Αυτοκίνητα - Εργατικά - Εμπράγματο Δίκαιο - Κληρονομικό Δίκαιο - Θέματα Πολιτικής Δικονομίας
Συγγραφέας: Τ. Ζόμπολας
ISBN: 100-000-024-00
Σελίδες: 866
Έκδοση: 1991
 

Περιγραφή Περιεχόμενα