• Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

    Η εταιρική σας ταυτότητα είναι μια υπόσχεση προς τους πελάτες σας

    Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

Γιατί είναι σημαντική η εταιρική μας ταυτότητα

Η εταιρική σας ταυτότητα είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό λογότυπο ή μία ιστοσελίδα. Είναι το άθροισμα όλων των μορφών επικοινωνίας της εταιρείας σας, έντυπης και ηλεκτρονικής.

Το στιλ του εικαστικού , η επιλογή των χρωμάτων , η εικόνα των εντύπων (off line ή on line) που χρησιμοποιείτε, είναι όλα αναπόσπαστα κομμάτια της εταιρικής σας ταυτότητας. Ο σωστός και εξατομικευμένος σχεδιασμός της μεταφέρει προς τα έξω την εταιρική σας κουλτούρα.

Η ύπαρξη μιας υψηλής αισθητικής εταιρικής ταυτότητας είναι ακόμα πιο σημαντική στο δικηγορικό επάγγελμα λόγω του υψηλού ανταγωνισμού που διακρίνει τους καλούς από τους άριστους επαγγελματίες.

 

Πώς δουλεύουμε

 

Πληθώρα προσχεδίων εικαστικών. Οι εικαστικές μας προτάσεις γίνονται μετά την καταγραφή των προτιμήσεων και των ειδικότερων απαιτήσεών σας από τους συνεργάτες γραφίστες και σχεδιαστές μας. Τα τελικά σχέδια που υιοθετείτε ταιριάζουν στην εταιρική εικόνα που επιθυμείτε να χτίσετε ή να προβάλλετε προς τα έξω.

Σχεδιασμός λογοτύπου πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Το λογότυπο που θα υιοθετήσετε αξίζει να είναι μοναδικό, προσαρμοσμένο στο δικό σας προφίλ και την ποιότητα των υπηρεσιών του δικηγορικού σας γραφείου.

Σύνολο εταιρικών εντύπων. Δημιουργήστε το σύνολο των εταιρικών σας εντύπων, λογότυπο, επαγγελματικές κάρτες, φάκελους αλληλογραφίας, φάκελους δικογραφίας και πολλά άλλα.

Ανάπτυξη εταιρικού προφίλ. Συνεργαστείτε με την ομάδα των γραφιστών μας για τη δημιουργία του εταιρικού προφίλ που ταιριάζει περισσότερο στην επαγγελματική σας φιλοσοφία και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εταιρική ταυτότητα που θα προκύψει ανήκει σε εσάς και μπορείτε ελεύθερα να επαναχρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση τα αρχεία, το εικαστικό και εν γένει όλο το περιεχόμενο που θα προκύψει.

 

Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης

Όλα τα εταιρικά έντυπα που σχεδιάζουμε για σας στη Νομική Βιβλιοθήκη ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας δικηγορικών γραφείων και δικηγορικών εταιριών.Η Νομική Βιβλιοθήκη εγγυάται την ποιότητα και το τελικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης και γι’ αυτό συνεργάζεται με αυστηρά επιλεγμένους επαγγελματίες του χώρου, γραφίστες, λιθογράφους και τυπογράφους. Το έντυπο υλικό που παραγγέλλετε παραδίδεται στον χώρο σας σε ειδικά διαμορφωμένες συσκευασίες για τη συντήρηση και διατήρηση τους στον χρόνο.

Εταιρική ταυτότητα

Επαγγελματικές κάρτες
Επιστολόχαρτα
Φάκελοι αλληλογραφίας
Φάκελοι Α4
With COmpliments

Ηλεκτρονική εταιρική ταυτότητα

Ηλεκτρονικό επιστολόχαρτο
Ηλεκτρονικό firm profile
Footer Ηλεκτρονικής αληλλογραφίας

Άλλα έντυπα

Φάκελοι δικογραφίας
Υποφάκελοι Δικογραφίας
Folder για εισαγωγή άλλων εγγράφων
Εταιρκά μπλοκ σημειώσεων
Ετικέτες αλληλογραφίας
Διαφάνειες με εκτύπωση εταιρικού λογοτύπου
Εταιρικό προφίλ

Πού βρισκόμαστε

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 210 3678920
+30 210 3678800 (Call Center)
+30 210 36788922
Μαυρομιχάλη 23,10680 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ