Δημήτριος Κορωνάκης

, Δικηγόρος, Managing Partner «Κορωνάκης & Συνεργάτες»